Home / onur (page 58)

onur

KPSS Ses Bilgisi

1-  ÜNLÜLERLE  İLGİLİ SES OLAYLARI A- BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (KALINLIK – İNCELİK) Bir sözcüğün birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olur Bir sözcüğün birinci hecesinde ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur Örnk : adım,ayak,boyun,sağlık,evlilik,güzel,duyduklarımız,kollarımın Örnk (uymayan) : insanlardan,dünyadan,kalemleri -Birleşik …

Read More »

Modals

MODALLAR             Modallar yüklemin havasını, modunu belirtmek için kullanılan kiplerdir. Yüklemleri her zaman V1 durumundadır. Zaman zaman continuous olurlar. Modals             : Can, Could, May, Might, Should, Ought to, Must, Would, Will, Shall Semi-modals    : Dare, Need, Have to, Used to Others             : had better, be supposed to, be used …

Read More »

Tensler

  GENEL OLARAK TENSE Nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.   Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V1 Past geçmiş (pass fiilinin V3 biçimi) V2 Future gelecek will + V1 Perfect tamamlanmış V3 Continuous/Progressive süreklilik gösteren Ving     Ana …

Read More »

THE PASSIVE VOICE

THE PASSIVE VOICE 1) Edilgen bir yapıda her zaman bir be yüklemi ve bir V3 yer alır. Be yüklemi present yapılarda: am/is/are, past yapılarda was/were, perfect yapılarda been, continuous yapılarda bunlara ilaveten +being olur. TENSE / VERB ACTIVE VOICE PASSIVE VOICE Simple present He paints the house every year. The …

Read More »

CONDITIONALS

WISH CLAUSE             Wish clause ile ilgilenmeden önce wish yüklemini tanımak gerek. WISH “istemek” ve “iyi dilekte bulunmak” anlamlarına gelir. wish to do I wish to see the manager. (=I want/would like to see the manager) I wish to make a complaint. (=Bir şikayette bulunmak istiyorum) wish + SB + …

Read More »

DETERMINERS

DETERMINERS (belirteçler) İsimden önce gelen ve onu niteleyen kelimelerdir. Sıfatın bir alt dalı olarak da incelenirler. Eğer ismi niteleyen bir sıfat veya sıfat grubu varsa onun da önüne geçerler; yani isim ve sıfat arasına girmezler. a wall ða big wall ð a very big wall Ancak asla yan yana kullanılmazlar.Yani …

Read More »

NOUNS

NOUNS NOUN TYPES EXAMPLES Common (cins) dog, man, table etc. Proper (özel) France, Tom etc. Collective (topluluk) crowd, flock, group, team etc. Compound (bileşik) daughter-in-law, sister-in-law etc. Concrete (somut isim) apple, desk, computer etc. Abstract (soyut isim) beauty, knowledge, love, courage etc. Gender (cinsiyet) Masculine (eril) men, boys, and male …

Read More »

PRONOUN

PRONOUN (zamir) KINDS OF PRONOUNS: PersonalDemonstrative Intensive Reflexive Indefinite Relative Interrogative Reciprocal   PERSONAL PRONOUNS (şahıs zamirleri) Subject Object Possessive adj. Possessive pron. Iyou he/she/it we they one[1] meyou him/her/it us them one myyour his/her/its our their one’s mineyours his/her/– ours theirs — Personal pronouns in details I Her zaman …

Read More »

ADJECTIVES

ADJECTIVES (Sıfatlar) FORM, FUNCTION and POSITION (Biçim, İşlev ve Konum) FORM Cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. İşaret sıfatları hariç. A hot potato three hot potatoes This girl these girls 2) Genel olarak isimden veya link verb’ten sonra gelmeleri ve çoğul olamamaları özellikleri ile ayırt edilebilirler. Bunun yanısıra türetilmiş …

Read More »

ADVERBS

                                   ADVERBS (Zarflar) Yüklemi nitelerler s I’m going home tomorrow. (Yarın eve gideceğim)s I’m working hard. (Çok sıkı çalışıyorum) Sıfatı nitelerler s I’m dreadfully tired. (Korkunç yorgunum) Başka bir zarfı nitelerler s Don’t speak so quickly. (O kadar hızlı konuşma!) Tüm bir cümleyi nitelerler s Perhaps, we’ll see you again …

Read More »