Anasayfa / maaşlar

maaşlar

WEB PROGRAMCISI NE KADAR MAAŞ ALIR?

TANIMI Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir. A – GÖREVLER Web programcısı; – İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz eder, – İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapar, – Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırır, – Web sitesinin …

Devamı »

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ______________________________________________________TANIMÇalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere,bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir.______________________________________________________A- GÖREVLERBilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaşdüzeylerindeki …

Devamı »

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ MAAŞLARI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir. GÖREVLER -        Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, -        Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile …

Devamı »

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ MAAŞLARI

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.  GÖREVLER Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır. Elektronik mühendisliği elektrik …

Devamı »

ELEKTRİK MÜHENDİSİ MAAŞLARI

 ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik mühendisi; elektrik enerjisinin en ekonomik yollarla üretilmesini, dağıtımını, elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. GÖREVLER Elektrik mühendislerinin yaptıkları belli başlı işler şöyle özetlenebilir: Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santrallerin yapımı, çalıştırılması ve bakımı, Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği …

Devamı »

ELEKTRİK  ÖĞRETMENİ MAAŞLARI 2018

   ELEKTRİK  ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektrik meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Elektrik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta …

Devamı »

EKONOMİST MAAŞLARI 2018

EKONOMİST TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.  GÖREVLER  Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan …

Devamı »

ECZACI MAAŞLARI 2018

ECZACI TANIM Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili    araştırmalar yapan kişidir. GÖREVLER -         Reçetede yer alan hazır ilaçları hastaya verir, -         İlaçların kullanımı hakkında müşteriyi bilgilendirir, -         Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları formüllerine uygun olarak …

Devamı »

 DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI) MAAŞLARI 2018

 DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI) TANIM İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır. GÖREVLER Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, …

Devamı »

ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ MAAŞLARI 2018

ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ     TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Elektronik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili …

Devamı »