Anasayfa / KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları / KPSS 2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERS NOTLARI

KPSS 2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERS NOTLARI

KPSS 2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERS NOTLARI

KPSS 2017 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DERS NOTLARI.

Not: İlerlemek için slayt üstüne tıklayınız

3/12/2017
1
BİREYLERİN HAYATLARI BOYUNCA GEÇİRDİKLERİ DEĞİŞİM VE BİREYLER ARASINDAKİ
FARKLILIKLARI İNCELEYEN BİLİM (PSİKOLOJİ) DALIDIR.
► BÜYÜME:VÜCUTTA VE VÜCUDUN FARKLI ORGANLARINDA MEYDANA GELEN BOY
KİLO VE HACİM ARTIŞI MEYDANA GELMESİDİR..
► OLGUNLAŞMA: VÜCUT ORGANLARININ BİYOLOJİK OLARAK KENDİLERİNDEN
BEKLENEN FONKSİYONLARI YERİNE GETİREBİLECEK DÜZEYE GELMESİDİR…
►GELİŞME: ORGANİZMANIN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN BEDENSEL, ZİHİNSEL,
SOSYAL VE DUYGUSAL OLARAK BELLİ KOŞULLARI OLAN SON AŞAMAYA
ULAŞINCAYA KADAR SÜREKLİ İLERLEME KAYDEDEN DEĞİŞİMDİR.GELİŞME
OLGUNLAŞMA VE ÖĞRENME ETKİLERİNİN SONUCUNDA OLUR..
►ÖĞRENME:BİREYİN KENDİ YAŞANTISI SONUCU DAVRANIŞLARINDA MEYDANA
GELEN KALICI İZLİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİDİR…
►DAVRANIŞ: ORGANİZMANIN ÇEVREDEN GELEN UYARICILARA KARŞI GÖSTERDİĞİ
TEPKİLERİN TÜMÜDÜR..
►HAZIR BULUNUŞLUK: BİREYİN BÜYÜME, OLGUNLAŞMA, GEÇMİŞ YAŞANTILARI,
İLGİLERİ, YETENEKLERİ VE GÜDÜLENMİŞLİĞİ GİBİ DURUMLARI KAPSAYAN
KAVRAMDIR…
►GELİŞİM DÖNEMLERİ: BİREYİN DÖLLENEDEN BAŞLAYARAK DEVAM EDEN GELİŞİM
SÜREÇLERİ…
►GELİŞİM ÖDEVLERİ: HER GELİŞİM DÖNEMİNDE BİREYİN GÖSTERMESİ GEREKEN BELİİ
DAVRANIŞLARDIR..
► GELİŞİM ÇEVRE VE KALITIM ÜRÜNÜDÜR…
► GELİŞİM SÜREKLİDİR VE BELLİ AŞAMALARLA DEVAM EDER…
► GELİŞİM NÖBETLEŞE DEVAM EDER…
► GELİŞİM BAŞTAN AYAĞA İÇTEN DIŞA DOĞRUDUR…
► GELİŞİM GENELDEN ÖZELE DOĞRUDUR…
► GELİŞİMDE KRİTİK DÖNEMLER VARDIR…
► GELİŞİM BİR BÜTÜNDÜR, TÜM GELİŞİM ALANLARI ETKİLEŞİM İÇNDE BİRBİRİNİ
ETKİLER…
► GELİŞİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR ÖNEMLİDİR…
► TEMEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ BİLİNMESİNE RAĞMEN BU DÖNEMLERDE BİREYLERİN
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ FARKLI OLABİLİR… GELİŞİMDE ORTAYA ÇIKAN BU
FARKLILIKLARI BELİRLEYEN TEMEL FAKTÖR KALITIMDIR. DİĞER BİR
ÖNEMLİFAKTÖRDE ÇEVREDİR… GEREK DOĞUM ÖNCESİ; ANNENİN BESLENMESİ,
KULLANDIĞI İLAÇLAR VB.. GEREK DOĞUM SONRSI; AİLE, SOSYAL ÇEVRE, KARDEŞ
SAYISI, SOSYO EKONOMİK DÜZEY, AİLENİN EĞİTİMİ VB… FAKTÖRLER GELİŞİMİN
FARKLILIĞINI ETKİLEYEN UNSURLARDIR.. BU FAKTÖRLERİN DIŞINDA İÇ SALGI
BEZLERİNDEN SALGILANAN HORMONLARDA GELİŞMEYİ ETKİLEMEKTEDİRLER…
FREUD VE KİŞİLİK GELİŞİMİ…
PSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARIN ÇOĞUND FREUD ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR… ONA
GÖRE BİLİNÇSİZLİK İNSANI ANLAMADA ÖNEMLİ BİR YER TUTAR; ÇÜNKÜ BİLİNÇSİZ
OLAN FİKİRLERİN ÇOĞU İLKELDİR VE BİLİNÇLİ AKIL TARAFINDAN KABUL
EDİLMEZLER..FREUD KİŞİLİĞİ İNCELERKEN KİŞİLİĞİ RUHSAL AYGIT OLARAK
ADLANDIRIR VE BU RUHSAL AYGITI (ZİHNİ) ÜÇ PARÇAYA AYIRIR. BUNLAR:
İD ( ALTBENLİK )
EGO ( BENLİK )
SÜPEREGO ( ÜSTBENLİK
İD (ALTBENLİK ) : RUHSAL AYGITIN EN ESKİ PARÇASIDIR. KALITIMLA GEÇEN VE
DOĞUMLA VAROLAN, YAPIDA YERLEŞMİŞ BULUNAN HERŞEYİ İÇERİR. FİZYOLOJİK
TEMELLRİ İHTİYAÇLARI İÇERİR.. DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI YOKTUR.. ZAMAN VE
YER KAVRAMI TANIMAZ.. BENLİĞİN YARDIMI İLE BU DÜRTÜLERİN BOŞALIMI
SAĞLANABİLİR…
EGO ( BENLİK ) : DIŞ UYARANLARI ALGILAYAN VE ALTBENLİK İLE DIŞ DÜNYA
ARASINDA ARABULUCULUK GÖREVİNİ YÜKLENEN YAPIDIR..BENLİK RUHSAL
YAPININ DENGE VE UYUM SAĞLAYICI PARÇASIDIR..BU UYUM SAĞLAMA SÜRECİ ŞU
YETİLER ARACILIĞI İLE SAĞLANIR…
► DÜRTÜSEL GEREKSİNİMLERİN İÇERİDEN ALGILANMASI;
► DIŞ DÜNYADAKİ KOŞULLARIN VE DURUMLARIN ALGILANMASI;
► BÜTÜNLEME VE BİRLEŞTİRME YETİSİ İLE DÜRTÜLERİN ÇEVRESEL KOŞULLARA

UYABİLECEK BİR NİTELİĞE UYDURULMASI;
► YÜRÜTME YETİSİ İLE İSTEMLİ DAVRANIŞIN EYLEME GEÇİRİLMESİ.
SÜPEREGO (ÜSTBENLİK ) : BENLİĞİN BİR PARÇASI ÇOCUKLUK YILLARI BOYUNCA
ANA BABA VE TOPLUMSAL DEĞER YARGILARINI İÇEREN ÖZEL BİR YAPI OLARAK
AYRIMLAŞIRKORKU VE UTANÇ DUYGULARI ÜSTBENLİK GELİŞİMİN
ÖNCÜLERİDİR..AHLAİ DEĞERLER SÜPEREGONUN BİR İŞLEVİ OLARAK ÖĞRENİLİR..
AŞIRI GELİŞMİŞ BİR ÜSTBENLİK AĞIR RUHSAL BOZUKLUKLARA AZ GELİŞMİŞ BİR
SÜPEREGODA TOPLUM İÇİNDE ÖNEMLİ UYUMSUZLUKLARA YOL AÇABİLİR….
PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI:
ORAL DÖNEM ( TEMEL GÜVEN GÜVENSİZLİK ) : 0 -1.5 YAŞLARI ARASNI KAPSAR.
AĞIZ, DUDAK, DİL HAZ MERKEZİDİR. BU DÖNEM İŞLEVLERİ; EMME, ISIRMA, YEME
VE KONUŞMADIR.
ORAL DÖNEM GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLER:
► BEBEK DIŞARIDAN VERİLECEK BAKIM VE KORUMAYA MUHTAÇTIR.
► İÇE ALIM, BESLENME YALNIZ AĞIZ YOLUYLA DEĞİL BÜTÜN BEDENLE OLUR.
► GEREKSİNİMLERİNİ ÖNCE TÜM BEDEN İLE DIŞA VURURKEN GİDEREK TEPKİLERİ
AYRIMLAŞIR VE DAHA ÖZGÜL TEPKİLER VERİR.
► BEBEK SÜREKLİ KENDİSİNE BAKAN KİŞİLERE BAĞLANIR. BAĞLILIK KARŞILIKLIDIR (
SEMBİYOTİK İLİŞKİ )
► BAKICININ SÜREKLİLİĞİ VE BAKIMIN NİTELİĞİ ÇOCUĞUN BENLİĞİNİ VE ÇEVRESİNİ
ALGILAMASININ İLK YAPI TAŞLARIDIR. ( TEMEL GÜVEN & GÜVENSİZLİK )
ANAL DÖNEM ( ÖZERKLİK ) : 1 – 3 YAŞLARINI KAPSAR. ANÜS HAZ MERKEZİDİR. BU
DÖNEMDE TUVALET EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.
ANAL DÖNEM GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ :
► MOTOR, ZİHİNSEL VE KONUŞMA YETİLERİNİN GELİŞMESİ İLE BAĞIMLI
VAROLUŞTAN ÖZERK VAROLUŞA DOĞRU ÖNEMLİ ADIMLAR ATMASI…
► ÇEVRENİN KISITLAYICI ÖNLEMLERİNE TEPKİ GÖSTERİLMESİ – İLK ÖZERKLİK
SAVAŞI…
► ÇEVRE BEKLENTİLERİNİN İYİ – KÖTÜ ONAYLANAN – ONAYLANMAYAN
TUTUMLARIN ÖĞRENİLMEYE BAŞLANMASI. İLK CEZALAR VE TEPKİLER….
► TUVALET EĞİTİMİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖZERKLİK TEPKİLERİ…
FALLİK DÖNEM ( GİRİŞİM DÖNEMİ ) : 3 – 5 YAŞLARI ARASINDADIR. BU DÖNEMDE
HAZ MERKEZİ CİNSEL ORGANLARDIR. BU DÖNEMİN TEMEL İŞLEVİ SAĞLIKLI CİNSEL
İLGİLERİN GELİŞMESİDİR…

İLGİLERİN GELİŞMESİDİR…
FALLİK DÖNEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ :
► MOTOR VE ZİHİNSEL YETİLERDE HIZLI GELİŞMEYLE BİRLİKTE MOTOR VE ZİHİNSEL
YETİLERİN BİLİNÇLİ AMAÇLILIK KAZANMASI…
► HER TÜRLÜ YAŞANTIYA ÖĞRENME TUTUSUNUN EGEMEN OLMASI…
► BENMERZCİL VAROLUŞTAN TOPLUMSAL İLİŞKİLERE DÖNÜK DAVRANIŞLARA
YÖNELMESİ…
► CİNSEL AYRILIKLARIN FARKINA VARMASI CİNSEL İLGİ VE DÜŞLEMLERİN
BAŞLAMASI…
► ÖZDEŞİM YAPARAK BÜYÜME İLGİSİNİN GELİŞMESİ… BÜYÜKLÜK ÖZENTİLERİ VE
ÇOCUKSU GİRİŞİMLER
GİZİLLİK ( LATANT ) DÖNEMİ : 5 – 12 YAŞLARI ARASINI KAPSAR. BU DÖNEMDE
CİNSEL İSTEK AKTİF DEĞİLDİR…
GİZİL DÖNEM GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ :
► MOTOR VE ZİHİNSEL YETİLERLE İLGİLİ BECERİ VE ALANLAR BELİRGİNLEŞİR…
► BİLİŞSEL VE DUYGUSAL YETİLERDE GERÇEKLİK İLKESİ EGEMENLİK KAZANIR.
► ÖĞRENME MERAK TOPLUMSAL İLGİLERE YOĞUNLAŞIR.
► ARKADAŞLIKLAR VE DOSTLUKLAR OLUŞUR.
► YETİŞKİN YAŞAMA GEÇİŞ BECERİLERİ KAZANILIR
GENİTAL DÖNEM ( ERGENLİK ) : 12 YAŞ VE YUKARISINI İÇERİR.BU DÖNEMDE
GENÇLERİN KARŞI CİNSE İLGİSİ BELİRGİNLEŞİR…
GENİTAL DÖNEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ :
► BEDENSE, CİNSEL VE RUHSAL OLARAK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR.
► BİRİNCİL VE İKİNCİL CİNSEL YAPILARIN HIZLA DEĞİŞTİĞİ BİR DÖNEMDİR
► BÜYÜME VE GELİŞME SÜRER FAKAT HIZI KESİLMİŞTİR

TEMEL GÜVENE KARŞI GÜVENSİZLİK : ( 0 – 1 YAŞ ARASI )

TEMEL GÜVENE KARŞI GÜVENSİZLİK : ( 0 – 1 YAŞ ARASI )
► BEBEKTE TOPLUMSAL GÜVEN DUYGUSUNUN İLK BELİRTİLERİ BESLENME UYKU
SİNDİRİM İŞLEVLERİNDE DÜZEN VE RAHATLIĞIN OLMASIDIR…
► ÇOCOUĞUN RAHATLIĞI ÇEVRESİNDE İNSANLARIN BULUNUP BULUNMAMASSINA
VE İHTİYAÇARININ KARŞILANMASINA BAĞLIDIR…
► İLK TOPLUMSAL İŞLEV ALMAYI BİLEN BİR ORGANİZMA KARŞISINDA VERMEYİ
BİLEN BİR YETİŞKİNİN BULUNUŞUDUR. BU KARŞILIKLI İŞLEYEN BÜTÜNÜ
OLUŞTURUR…
► İŞTE ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİNDEKİ BU SÜREKLİLİK VE TUTARLILIK ÇOCUKTA GÜVEN
DUYGUSUNUN ÖZÜNÜ OLUŞTURUR…

BAĞIMSIZLIĞA KARŞI UTANMA VE ŞÜPHE: ( 1 – 3 YAŞLAR ARASI )

► BİRİNCİ YAŞIN SONUNA DOĞRU ÇOCUĞUN KAS VE KAREKET DİZGESİ GELİŞİR..
ÖZERK VE HAREKTLİ VAROLUŞA GEÇİŞİN İLK ADIMLARI BU DÖNEMDİR…
► ÖZERKLİK DUYGUSU BİRBİRİNE KARŞI İSTEK VE EĞİLİMLER ARASINDA SEÇİM
YAPABİLME GÜCÜDÜR…
► BU EVREDE DIŞARIDAN YAPILACAK DENETİM VE ÖĞRETİLER ÇOCOUĞUN
ÖZERKLİK DUYGUSUNUN GELİŞMESİNİ BELİRLER….

GİRİŞKNLİĞE KARŞI SUÇ : ( 3 – 5 YAŞLARI ARASI )

► MOTOR VE ZİHİNSEL GELİŞME HIZLA ARTARKEN CİNSEL ORGANLARA İLGİDE
ARTAR….
► MOTOR VE ZİHİNSEL GELİŞMENİN HIAINA BAĞLI OLARAK EYLEM ALANI İLGİ VE
İSTEKLERDE GENİŞLER…
► ANA BABA TAKLİT EDİLEREK ÇOCUK BENLİĞİ GELİŞİR – ÜST BENLİK OLUŞMAYA
BAŞLAR..
► ÇOCUK İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMUN KURALLARINA GÖRE DAVRANMAYA
BAŞLAR..

BAŞARIYA KARŞI AŞAĞILIK : ( 9 – 12 YAŞLAR ARASI )

► RUHSAL DÜNYASI İLE ARTIK GERÇEK YAŞAMA GİRMEYE HAZIRDIR. AİLESİNİN
DIŞINDA İNSANLARLA SOSYAL İLİŞKİLER KURAR..
► OYUNLARI DAHA AMAÇLIDIR..
► SORUMLULUKLARINI YAPMAK İÇİN BİLGİYİ ARAŞTIRIRLAR..
► O TOPLUMDA GEÇERLİ OLAN ARAÇ GEREÇ KULLANIMINI YADA EĞİTİMİN
ÖĞRENMEK DURUMUNDADIR…

KİMLİK KAZANMAYA KARŞI ROL KARMAŞASI : ( 12 – 18 YAŞLARI ARASI )
► ÇOCUKLUK DÖNEMİ SONA ERİP ERGENLİK ÇAĞI BAŞLAMIŞTIR…
► BEDENSEL GELİŞİM HIZLANMIŞTIR…
► KİMLİK DUYGUSUNUN KAZANILMASI SÜRECİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE
YAŞANMIŞ KAVGALAR, ÇATIŞMALAR YENİDEN YAŞANIR…
► BU DÖNEMDE DELİKANLI KENDİNE GÖRE NE OLDUĞU, OLACAĞI İLE
BAŞKALARINA GÖRE NE OLDUĞU OLACAĞI SORULRINA YANIT ARAR…
► BAŞKALARINCA NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİNE TANINDIĞINA BÜYÜK ÖNEM
VERİR…
DOSTLUK KAZANMAYA KARŞI YALNIZLIK 🙁 18 – 25 YAŞLAR ARASI )

► GENÇ YETİŞKİNLİK ÇAĞI BAŞLAR..
► ARTIK BİREY KENDİ KİMLİĞİNİ BİR BAŞKASININ YADA BAŞKALARININ KİMLİĞİ İLE
BİRLEŞTİRMEYE HAZIRLAR…
► YAIN İLİŞKİLER KURMA EVRESİDİR…

ÜRETKENLİĞE KARŞI DURAKLAMA : ( 25 – 65 YAŞLARI ARASI )

► ÜRETKENLİK DİYİNCE YENİ BİR KUŞAĞI OLUŞTURUP ONA REHBERLİK ETMEK
ANLAŞILMALIDIR..
► ORTA YAŞI KAPSAYAN BU EVREDE BENLİĞİN EN ÖNEMLİ İŞLEVİ ÜRETME,
YARATMA VE ÜRETİLEN ŞEYLERE SEVGİ İLE BAĞLANMADIR…
► TEMEL AMAÇ KENDİMİZE VE TOPLUMA FAYDALI OLABİLMEDİR…
► BİLGİ VE YAŞAM FELSEFELERİNİ DAHA GENÇ BİREYLERE TAVSİYE İÇİN
KULLANIRLAR…
BÜTÜNLÜĞE KARŞI ÜMİTSİZLİK : ( 65 YAŞ VE ÜSTÜ )

► DAHA ÖNCEKİ EVRELERDE KAZANILMIŞ BENLİK ÖZELLİKLERİNİN İYİCE
OLDUNLAŞMASI VE BİRBİRİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ BENLİĞİN EN ÖNEMLİ GÖREVİDİR…
► BENLİK BÜTÜNLÜĞÜ BENLİK BÜTÜNLÜĞÜ OLUMLU, OLUMSUZ, ACI, TATLI
YÖNLERİYLE BÜTÜN YAŞAMIN OLDUĞU GİBİ KABUL EDİLMESİDİR…
► BENLİK BÜTÜNLÜĞÜ GELECEĞİN KORKU VE ENDİŞE İLE KARŞILANMAMASIDIR…

YAŞAMDAKİ DEĞİŞMELERİ ANLAMANIN BİR DİĞER YOLU BİREYLERİN TATMİN
ETMESİ ZORUNLU İHTİYAÇLAINI BELİRLEMEKTİR….
► FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR : AÇLIK UYKU CİNSELLİK GİBİ İHTİYÇALRDIR. EĞER
BUNLAR TATMİN EDİLMEZSE DİĞER İHTİYAÇLAR KARŞILANAMAZ…
► GÜVENLİK İHTİYACI : GÜVENLİĞİ KORUMAYI, KORKU VE HEYECANDAN UZAK
KALMAYI İFADE EDR…
► SEVGİ VE AİTLİK İHTİYACI : AİLE VE ARKADAŞLAR
► SAYGI İHTİYACI : DİĞERLERİNİN KİŞİLİĞİMİZE VE KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİMİZE KARŞI
TEPKİSİNİ TEMSL EDER…
► KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME :YETENEKLERİMİZİ VE KENDİMİZİ VAR OLAN
POTANSİYELİMİZİN EN SON NOKTASINA KADAR KULLANMA İHTİYACINI İFADE
EDER…

PİAGETE GÖRE DÜŞÜNME GELİŞİMİNDE “SINIRLI” ŞİMDİ VE BURADADAN “SINIRSIZ”
OLASI ANLAYIŞINA DOĞRU BİR GELİŞME VARDIR..
PİAGE OLGUNLAŞMA VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BİLİŞSEL GELİŞİM İÇİN YETERLİ
OLMADIĞINI BİR DİĞER FAKTÖR OLARAK DENGELENMEDEN ( DÜZENLEME ) SÖZ
EDER.. DENGELENME PİAGENİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ TEMEL
ANAHTARIDIR..
► DENGELEME: DENGELEME BİLİŞSEL GELİŞİMİN EŞGÜDÜMLEYİCİ YADA
ÖRGÜTLEYİCİ ETMENİDİR.. YANİ FİZİKSEL OLGUNLAŞMA, ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE
BUNLAN BİRBİRİ İLE KOORDİNASYONUNU SAĞLAYACAK DENEYİMLERİN
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ….
► DUYUSAL-MOTOR DÖNEM ( O – 2 YAŞ ARASI ): BEBEKLER BAŞLANGIÇTA REFLEKS
TÜRÜNDE DAVRANIŞLAR GÖSTERİRLER VE DÜNYAYI TANIMAYA ÇALIŞIRLAR…YENİ
DOĞAN BEBEĞİN EMME, TUTMA, YAKALAMA TÜRÜNEN DAVRANIŞLAR
GÖSTERİRLER VE DAHA SONRA ÇEVRELERİNDEKİ NESNELERLE İLETİŞİME GEÇEREK
DÜNYAYI ALGILAMAYA ÇALIŞIRLAR VE YENİ BİLGİ ŞEMALARI GELİŞTİRİRLER…
BEBEĞİN BU SÜREÇTE GELİŞTİRDİĞİ BİLİŞSEL ŞEMALARI REFLKS DAVRANIŞLARIDAN
AMAÇLI DAVRANIŞLARA DÖNÜŞEREK DENEME YANILMA ÖĞRENMESİ GEÇEKLEŞİR..
ÇOCUKLAR DAHA SONRA NESNE VE OLAYLARI ZİHİNSEL OLARAK SEMBOLLEŞTİRİR
VE RESMETMEYE BAŞLARLAR.. KAVRAM VE DİL GELİŞİMİNİN BAŞLANGICIDIR…

► İŞLEM ÖNCESİ ( TASARIMSAL ) DÖNEM ( 2- 7 YAŞ ARASI ) : BU DÖNEM İKİYE
AYRILMAKTADIR….
1. SEMBOLİK DÖNEM ( 2 – 4 YAŞ ARASI ) : BU DÖNEMDE DİL GELİŞİMİ HIZLIDIR VE
ÇOCUKLAR ÇEVRELERİNDEKİ VARLIKLARI TEMSİL EDEN SEMBOLLER GELİŞTİRMEYE
BAŞLAR..BU DÖNEMDE ÇOCUKLAR BEN MERKEZCİLDİR..
2. SEZGİSEL DÖNEM ( 4 – 7 YAŞA ARASI ):
► DİL GELİŞİMİ HIZLA DEVAM ETMEKTEDİR.
► GRAMERE UYGUN CÜMLELER KURABİİRLER..
► SEZGİYE DAYALI AKIL YÜRÜTME VE PROBLEMİ BU YOLLA ÇÖZME VZRDIR..
► PARÇA BÜTÜN İLİŞKİSİ KURAMAZLAR..
► NESNENİN KORUNUMU İLKESİ GELİŞMEMİŞTİR..

SOMUT İŞLELER DÖNEMİ ( 7 – 12 YAŞ ARASI ):
► BİLİŞSEL GELİŞİM ÇOK HIZLIDIR…
► ÇOCUKLAR KORUNUM VE TERSİNE ÇEVİRME KAVRAMLARI AÇISINDAN
GELİŞMEKTEDİRLER…
► OYUNLAR ARACILIĞIYLA BEN MERKEZCİLİKTEN UZAKLAŞIP PAYLAŞMAYI VE İLİŞKİ
KURMAYI ÖĞRENİRLER…
► SOYUT PROBLEMLERİ ÇÖZMEZLER SOMUTLAŞTIRILIRSA ANLAYABİLİRLER…

SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ ( 12 YAŞ VE ÜSTÜ ) :

► ERGENLİK DÖNEMİNİN BAŞLANGICIDIR…
► ÇOCUKLAR ÇOK YÖNLÜ VE ANALİTİK DÜŞÜNEBİLİRLER..
► SOYUT KAVRAMLARI ANLAYABİLİR SOYUT PROBLEMLER ÇÖZEBİLİRLER FARKLI
OLAYLAR ARSINDA İLİŞKİ KURABİLİRLER…
► PROBLEM ÇÖZMEK İÇİN TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM GİBİ AKIL YÜRÜTMELER
KULLANABİLİRLER…
► BU DÖENEMDE DEĞER İNANÇ KAVRAMLARIDA GELİŞİR…

VGOTSK’ YE GÖRE ÇOCOUĞUN BİLİŞSEL GELİŞİMİNDE ÇEVRE VE KÜLTÜREL YAPI
ÇOK ÖNEMLİDİR… ÇOCUKLAR KAVRAMLARI, NESNELERİ OLGULARI VE TUTUMŞARI
ÇEVRELERİNDEN ÖĞRENEREK BU DAVRANIŞLARI BENİMSER VE KENDİ
DAVRANIŞLARI HALİNE GETİRİR… BLGİYİ YENİDEN YAPILANDIRAN ÇOCUK
PROBLEMLERİ ÇÖZMEDE BU BİLGİLERİ KULLANABİLİR.. O YÜZDEN ÇOCUĞUN
BİLİŞSELN GELİŞİMİNDE PSİKOLOJİK SÜREÇLERE GÖRE SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE
DAHA ÖNEMLİDİR..


BRUNERE GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM YAŞAM BOYU DEVAM EDEN BİR SÜREÇTİR…
BİLİŞSEL GELİŞİM İÇİN DİL ÖNEMLİDİR.. KAVRAMLAR DİL YOLUYLA ÖĞRENİLİR,
İLETİŞİM DİL YOLUYLA SAĞLANIR… SOSYAL ÇEVRE BİLİŞSEL GELİŞİM İÇİN
ÇNEMLİDİR..DİLİN KAZANILMASIYLA ÇEVREDEN GELN UYARANLAR KONTROL
EDİLİR VE ÖZGÜN DAVRANIŞLAR GÖSTERİLİR…AYRICA BİLİŞSEL GELİŞİM İÇİN BİLGİYİ
DEPOLAMA VE İŞEME SÜRECİNİNDE GELİŞMESİ GEREKMEKTEDİR…

BRUNER’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM ÜÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞİR….
► EYLEMSEL DÖNEM ( 0 – 3 YAŞ ARASI ) : BU DÖENEMDE ÇOCUK ÇEVRESİNDEKİ
NESNELERİ DOĞRUDAN ETKİLEŞİME GİREREK DOKUNARAK ANLAR VE ÖĞRENİR…
PSİKO MOTOR DAVRANIŞLAR YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNDİR…
► İMGESEL DÖNEM : BU DÖNEMDE BİLGİ GÖRESEL ALGILARIN İMGELER HALİNDE
ZİHNE TAŞINMASIYLA ÖĞRENİLİR…ÇOCUKLAR NESNELERİ, OLAYLARI
ALGILADIKLARI GİBİ ZİHNE TAŞIR VE ÖYLE ÖRENİRLER..
► SEMBOLİK DÖNEM : BU DÖNEMDE ÇOCUKLAR ALGILARINA KARŞILIK SEMBOLLER
OLUŞTURURLAR VE ÖĞRENME SEMBOLLEŞTİRMELER YOLUYLA OLUR…

KOHLBERG BİREYLERİN AHLAK GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMİŞ VE ÜÇ DÜZEY VE
HER DÜZEYDE İKİ EVRE BELİRLEMİŞTİR……

Hakkında onur

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close