Anasayfa / Ders Çalışma Planları / 2017 LYS TM 3 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

2017 LYS TM 3 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 2017 LYS TM 3 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

2017 LYS TM 3 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 2017 LYS TM ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B
15.Mar Diziler-Seriler 27.Mar Türev
Çokgenler Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Şiirde Ahenk Unsurları (Biçimsel Özellikler) Paragrafta Konu, Başlık
Harita Bilgisi Nüfus Hareketleri: Göçler
16.Mar Diziler-Seriler 28.Mar Türev
Çokgenler Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Şiirde Ahenk Unsurları (Biçimsel Özellikler) Batı Edebiyatı
Harita Bilgisi Nüfus Hareketleri: Göçler
17.Mar Diziler-Seriler 29.Mar Türev
Çokgenler Dikdörtgen-Kare
Söz Sanatları Batı Edebiyatı
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Ekonomi, Göç ve Yerleşme
18.Mar Limit ve Süreklilik 30.Mar Türev
Dörtgenler Dikdörtgen-Kare
Söz Sanatları Batı Edebiyatı
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Ekonomi, Göç ve Yerleşme
19.Mar Limit ve Süreklilik 31.Mar Türev
Dörtgenler Çemberde Açılar
Söz Sanatları Paragrafta Anlatım Türleri
İklim Bilgisi Geçmişten Günümüze Yerleşmeler
20.Mar Limit ve Süreklilik 1.Nis Bölme ve Bölünebilme
Yamuk Çemberde Açılar
Edebi Metinler Paragrafta Anlatım Türleri
İklim Bilgisi Geçmişten Günümüze Yerleşmeler
21.Mar Limit ve Süreklilik 2.Nis Trigonometri
Yamuk Çemberde Uzunluk
Edebi Metinler Nazım Biçimleri ve Türleri
Yerşekilleri ve Yerşekillerinin Oluşumu Yerleşme Tipleri ve Dokuları
22.Mar Limit ve Süreklilik 3.Nis Trigonometri
Yamuk Çemberde Uzunluk
Edebi Metinler Nazım Biçimleri ve Türleri
Yerşekilleri ve Yerşekillerinin Oluşumu Yerleşme Tipleri ve Dokuları
23.Mar Limit ve Süreklilik 4.Nis Trigonometri
Paralelkenar Daire
Edebi Akımlar Nazım Biçimleri ve Türleri
Kayaçlar Nüfus Politikaları
24.Mar Sayılar 5.Nis Trigonometri
Paralelkenar Daire
Edebi Akımlar İslam Uygarlığı Öncesi Türk  Edebiyatı
Kayaçlar Nüfus Politikaları
25.Mar Sayı Basamakları 6.Nis Trigonometri
Paralelkenar Daire
Edebi Akımlar İslam Uygarlığı Öncesi Türk  Edebiyatı
Yerkürenin Su, Toprak ve Bitki Varlığı Türkiye’nin Konumu ve Yerşekilleri
26.Mar Türev 7.Nis Trigonometri
Eşkenar Dörtgen – Deltoid Prizmalar
Paragrafta Konu, Başlık İslam Uygarlığı Öncesi Türk  Edebiyatı
Yerkürenin Su, Toprak ve Bitki Varlığı Türkiye’nin Konumu ve Yerşekilleri
Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B
8.Nis Obeb-Okek 20.Nis Modüler Aritmetik
Prizmalar Vektörler
İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı (İlk Ürünler) Divan Edebiyatı (Şiir ve Nesir Özellikleri)
Türkiye’nin İklimi Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
9.Nis İkinci Dereceden Denklemler 21.Nis Trigonometri
Prizmalar Doğrunun Analitiği
İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı (İlk Ürünler) Divan Edebiyatı (Şiir ve Nesir Özellikleri)
Türkiye’nin İklimi Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
10.Nis İkinci Dereceden Denklemler 22.Nis Üslü Sayılar
Piramitler Doğrunun Analitiği
İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı (İlk Ürünler) Divan Edebiyatı (Şiir ve Nesir Özellikleri)
Türkiye’nin Toprak, Bitki ve Su Varlığı Türkiye’de Kültür ve Turizm
11.Nis Rasyonel Sayılar 23.Nis Üslü Sayılar
Piramitler Doğrunun Analitiği
Paragrafta Boşluk Doldurma Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri
Türkiye’nin Toprak, Bitki ve Su Varlığı Türkiye’de Kültür ve Turizm
12.Nis Eşitsizlikler 24.Nis Köklü Sayılar
Piramitler Doğrunun Analitiği
Paragrafta Boşluk Doldurma Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Türkiye’de Nüfusun Geleceği
13.Nis Eşitsizlikler 25.Nis Köklü Sayılar
Küre Doğruda ve Üçgende Açılar
Paragrafta Düşünce Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Türkiye’de Nüfusun Geleceği
14.Nis Basit Eşitsizlikler 26.Nis Çarpanlara Ayırma
Küre Doğruda ve Üçgende Açılar
Paragrafta Düşünce Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi
Türkiye’de Doğal Afetler ve Bunların Dağılışı Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
15.Nis Logaritma 27.Nis Çarpanlara Ayırma
Küre Dik ve Özel Üçgenler
Cümlede Anlam Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi
Türkiye’de Doğal Afetler ve Bunların Dağılışı Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
16.Nis Logaritma 28.Nis Sayılar
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği Dik ve Özel Üçgenler
Cümlede Anlam Tanzimat Edebiyatı
Türkiye’nin Kültürel ve Ekonomik Zenginlikleri Doğal Afetler ve İnsan
17.Nis Logaritma 29.Nis Polinomlar
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Halk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı
Türkiye’nin Kültürel ve Ekonomik Zenginlikleri Doğal Afetler ve İnsan
18.Nis Mutlak Değer 30.Nis Polinomlar
Vektörler İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Halk Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı
Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Sınıflandırılması Bioçeşitlilik ve Ekolojik Döngüler
19.Nis Modüler Aritmetik 1.May Oran-Orantı
Vektörler Üçgende Alanlar
Halk Edebiyatı Servetifünun Edebiyatı
Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Sınıflandırılması Bioçeşitlilik ve Ekolojik Döngüler
Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B
2.May Sayı Basamakları 14.May Limit ve Süreklilik
Üçgende Alanlar Uzay Geometri
Servetifünun Edebiyatı Millî Edebiyat
Ekolojik Döngüler ve Küresel Çevre Sorunları Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Gelişme
3.May Karmaşık Sayılar 15.May Binom
Üçgende Açıortay Bağıntıları Uzay Geometri
Servetifünun Edebiyatı Bağımsız Sanatçılar
Ekolojik Döngüler ve Küresel Çevre Sorunları Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Gelişme
4.May Karmaşık Sayılar 16.May Türev
Üçgende Açıortay Bağıntıları Uzay Geometri
Fecriati Edebiyatı Bağımsız Sanatçılar
Bölgeler ve Ülkeler Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevreye Etkileri
5.May Denklem Çözme 17.May Olasılık
Üçgende Kenarortay Bağıntıları Dönüşümlerle Geometri
Fecriati Edebiyatı Bağımsız Sanatçılar
Bölgeler ve Ülkeler Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevreye Etkileri
6.May Trigonometri 18.May İstatistik
Üçgende Kenarortay Bağıntıları Dönüşümlerle Geometri
Fecriati Edebiyatı Noktalama İşaretleri
Ülkeler Arası Etkileşimi Sağlayan Unsurlar Ülkelerin Geliş. Düzeyl. ve Doğ. Kaynak Potansiyelleri
7.May Kümeler 19.May Limit ve Süreklilik
Üçgende Eşlik ve Benzerlik Dönüşümlerle Geometri
Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) Noktalama İşaretleri
Ülkeler Arası Etkileşimi Sağlayan Unsurlar Ülkelerin Geliş. Düzeyl. ve Doğ. Kaynak Potansiyelleri
8.May İkinci Dereceden Denklemler 20.May Parabol
Üçgende Eşlik ve Benzerlik Çemberin Analitiği
Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman)
Ekonomik Faaliyetler Küresel Örgütler
9.May Fonksiyonlar 21.May Parabol
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları Çemberin Analitiği
Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman)
Ekonomik Faaliyetler Küresel Örgütler
10.May Fonksiyonlar 22.May Parabol
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları Çemberin Analitiği
Cümle Çeşitleri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman)
Doğal Unsurların Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Küresel Ulaşım Hatları
11.May Modüler Aritmetik 23.May Logaritma
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
Cümle Çeşitleri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman)
Doğal Unsurların Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Küresel Ulaşım Hatları
12.May Permütasyon 24.May Mantık
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
Millî Edebiyat Yazım Kuralları
Beşerî Unsurların Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Uygarlıkların Ortaya Çıkışı
13.May Kombinasyon 25.May İntegral
Uzay Geometri Parabol
Millî Edebiyat Yazım Kuralları
Beşerî Unsurların Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Uygarlıkların Ortaya Çıkışı
Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B Tarih Çalışılacak Konu SS D Y B
26.May İntegral
Parabol
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir)
Küreselleşmenin Etkisi
27.May İntegral
Parabol
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir)
Küreselleşmenin Etkisi
28.May İntegral
Elips
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir)
Grafik Okuma
29.May İntegral
Elips
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir)
Grafik Okuma
30.May İntegral
Elips
Dil – İletişim Gösterge Bilim
Grafik Okuma
31.May İntegral
Hiperbol
Dil – İletişim Gösterge Bilim
Tablo Yorumlama
1.Haz Türev
Hiperbol
Türkçenin Kökeni ve Tarihsel Gelişimi
Tablo Yorumlama
2.Haz İntegral
Hiperbol
Türkçenin Kökeni ve Tarihsel Gelişimi
Tablo Yorumlama

Hakkında onur

İlginizi Çekebilir

YKS-AYT 2.Basamak Sınavı Çalışma Planı-Sayısal 5.Hafta

7.05.2018 Matematik -Limit ve Süreklilik 40 5.Hafta Geometri -Çemberin Analitiği 40 Deneme Sınavı Konu Tekrarı …

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close