Anasayfa / Ders Çalışma Planları / LYS TS (SÖZEL) 3 AYLIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA PROGRAMI

LYS TS (SÖZEL) 3 AYLIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA PROGRAMI

LYS TS (SÖZEL)  3 AYLIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA PROGRAMI

LYS TS (SÖZEL) 3 AYLIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA PROGRAMI.

LYS TS(SÖZEL)  3 AYLIK ÇALIŞMA ÇALIŞMA PROGRAMI
LYS TS
AĞIRLIK
1. HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA
TARİH *Tarih Bilimi
*Uygarlığın Doğuşu ve ilk Uygarlıklar
*ilk Türk Devletleri
100 *İslam Tarihi ve Uygarlığı
*Türk-İslam Devletleri
*Türkiye Tarihi
100 *Beylikten Devlete (1300-1453)
*Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
*Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
100 *Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
*En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
*1881’den 1919’a Mustafa Kemal
*Milli Mücadele’nin Hazırlık
MANTIK Mantığa Giriş 150 Klasik Mantık 150 Mantık ve Dil 150 Sembolik Mantık
EDEBİYAT *Güzel Sanatlar ve Edebiyat
*Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir)
200 *Olay Çevresinde Oluşan Metinler
*Öğretici Metinler
200 *Tarih İçinde Türk Edebiyatı
*Destan Dönemi Türk Edebiyatı
200 *İslam Uygarlığı  Çevresinde Gelişen
Türk Edebiyatı
*Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı’na giriş
COĞRAFYA Doğal Sistemler 150 Beşeri Sistemler 150 Mekansal Sentez Türkiye 150 Mekansal Sentez Türkiye
LYST S AĞIRLIK 5. HAFTA 6. HAFTA 7. HAFTA 8. HAFTA
TARİH Atatürk’ün Ölümü Yüzyılın Başlarında Dünya 100 İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş Dönemi 100 Yumuşama Dönemi ve Sonrası Küreselleşen Dünya 100 Türklerde Devlet Teşkilatı Türklerde Toplum Yapısı
PSİKOLOJİ Psikoloji Bilimi’ni tanıyalım 150 Psikoloji’nin temel süreçleri 150 Öğrenme, Bellek ve Düşünme 150 Ruh Sağlığının Temelleri
EDEBİYAT Tanzimat Dönemi 200 Servet-i Fünun Fecri Ati 200 Milli  Edebiyat 200 Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatı’na Giriş
COĞRAFYA Küresel Ortam: Bölgeler-Ülkeler 150 Küresel Ortam: Bölgeler-Ülkeler 150 Çevre ve Toplum 150 Ekonomik Faaliyetler
LYS TS
AĞIRLIK
9. HAFTA 10. HAFTA 11. HAFTA 12. HAFTA
TARİH Türklerde Hukuk 150 Türklerde Ekonomi 150 Türklerde Eğitim 150 Türklerde Sanat
SOSYOLOJİ Sosyoloji’ye Giriş Birey ve Toplum 150 Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme ve Gelişme 150 Toplum ve Kültür 150 Toplumsal Kurumlar
EDEBİYAT Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler 200 Cumhuriyet Dönemi’nde Coşku ve Heyecanı
Dile Getiren Metinler( Şiir)
200 Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan
Edebi Metinler
200 Yazar-Eser Defteri Genel Tekrar
-Eser İçerikleri Genel Tekrar
COĞRAFYA En Az 3 Deneme En Az 3 Deneme En Az 3 Deneme En Az 3 Deneme

Hakkında onur

İlginizi Çekebilir

YKS-AYT 2.Basamak Sınavı Çalışma Planı-Sayısal 4.Hafta

30.04.2018 Matematik -Polinomlar 40 4.Hafta Geometri -Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği 40 Biyoloji -Bitkisel Dokular …

2 Yorumlar

  1. yeniliklerden sayenizde haberdar oluyorum teşekkür ederim

Bir Cevap Yazın

Close