TYT İçin Çalışma Planı 2019

2019 EN GÜNCEL TYT ÇALIŞMA PLANI

Sevgili öğrenciler TYT sınavı için artık geri sayım başladı. Özellikle bu sene değişen müfredat ile birlikte, sizlere düzenli çalışma ve nerede olduğunuzu görme imkanı sağlayacak bir program hazırlama çalıştım. Programı 8 haftalık olarak hazırladım, kalan konuları iler ki günlerde programa ekleyerek revize edeceğim. Unutmayın en kötü karar karasızlıktan daha iyidir. Nereden başlamalıyım diye düşünmeyin, hemen başlayın.

1.HAFTA 2.HAFTA
DERS KONU ÇÖZÜLECEK SORU SAYISI DERS KONU ÇÖZÜLECEK SORU SAYISI
MATEMATİK sayılar 200 MATEMATİK bölme bölüne bilme-obeb-okek 200
GEOMETRİ doğruda ve üçgende açılar 100 GEOMETRİ diküçgen ve özel üçgenler 100
FİZİK vektörler 100 FİZİK kuvvetler 100
KİMYA kimya bilimi 100 KİMYA atom ve yapısı 100
BİYOLOJİ biyoloji bilimi, inorganik
bileşenler
100 BİYOLOJİ organik bileşikler 100
TÜRKÇE sözcük anlamı 250 TÜRKÇE sözcük yorumu 250
3.HAFTA 4.HAFTA
MATEMATİK rasyonel sayılar basit
eşitsizlik
200 MATEMATİK mutlak değer 200
GEOMETRİ dik üçgende trigonemetrik
bağıntılar
100 GEOMETRİ ikizkenar ve eşkenar üçgen 100
FİZİK kuvvetler-denge 100 FİZİK basit makineler 100
KİMYA periyodik sistem 100 KİMYA kimyasal türler arası
etkileşimler
100
BİYOLOJİ hücre 100 BİYOLOJİ madde geçişleri 100
TÜRKÇE cümle anlamı 250 TÜRKÇE deyim atasözü 250
5.HAFTA 6.HAFTA
MATEMATİK ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 200 MATEMATİK çarpanlara ayırma-oran orantı 200
GEOMETRİ üçgendede alanlar,üçgende
açıortay bağıntıları
100 GEOMETRİ üçgende kenarortay-üçgende
eşlik ve benzerlik
100
FİZİK madde ve özellikleri 100 FİZİK sıvıların kaldırma kuvveti 100
KİMYA asitler,bazlar ve tuzlar 100 KİMYA bileşikler 100
BİYOLOJİ dna-rna 100 BİYOLOJİ protein sentezi 100
TÜRKÇE cümle yorumu, paragrafta
anlatım teknikleri
250 TÜRKÇE paragrafta yapı,ana düşünce,
konu
250
7.HAFTA 8.HAFTA
MATEMATİK denklem çözme, problemler 200 MATEMATİK kümeler, fonksiyonlar 200
GEOMETRİ çokgenler 100 GEOMETRİ dörtgenler 100
FİZİK basınç,ısı ve sıcaklık 100 FİZİK genleşme, doğrusal hareket 100
KİMYA kimyasal tepkimeler 100 KİMYA kimyanın temel yasaları 100
BİYOLOJİ enzimler 100 BİYOLOJİ canlıların sınıflandırılması 100
TÜRKÇE paragrafta yardımcı
düşünce-ses bilgisi
250 TÜRKÇE yazım kuralları, noktalama
işaretleri
250