Hoşgörü Yanılsaması

Demokrasinin temel direklerinden biri olan diğerlerinin düşüncelerini tolere
edebilme erdeminin, insan ruhuna aslında pek de uymadığına dayanarak yapılan
tanımlama şekli.İnsan ruhunun ne menem bir şey olduğunu anlamak için, columbia üniversitesi'nden merhum psikolog stanley schachter'in 1951'de yaptığı deneyi
uzmanpdr_schacterve sonuçlarını hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum.: "insanların
kendilerinden farklı düşünenlere hoşgörü gösterip göstermediğini araştıran
schachter,birbirini tanımayan denekleri bir örnek olay tartışması için bir
araya getirmiştir.bu örnek olay,suçlu bir çocuğun hayat hikayesinin incelenmesi
ve bu inceleme sonucunda ne yapılması gerektiğinin saptanmasıydı.her grupta,sosyal psikoloji deneylerinde adet olduğu üzere, schachter'in 3 asistanı bulunuyordu ve bunlardan biri grup görüşüne tamamen uymuş,ikincisi önce grup görüşüne karşı çıkmış fakat sonra fikrinin değiştirerek grup görüşüne katılmış,üçüncüsüyse devamlı olarak grup görüşüne karşı çıkmıştır.böyle bir düzende,grup üyelerinin birinciyle fazla iletişim kurmadığı,daha çok kendilerinden farklı düşünen ikinci ve üçüncü kişilere yönelerek onları ikna etmeye çalıştıkları görülmüştür. ikinci kişi,gruba uyunca,ona yöneltilen ilgi de sonlanmış;tüm baskı grubun görüşüne karşı direnen üçüncü kişiye yönlenmiştir. bu kişiyi ikna çabaları başarısız kalınca,grup bu kez ona karşı tehdit hatta zor kullanmaya başvurmuştur.bütün bunlara rağmen,mevzubahis kişi grubun fikrini kabul etmeyince grup onunla konuşmaktan tamamen vazgeçmiş,onu reddetmiş ve onu yok sayarak kendi içinde bir karar almaya yönelmiştir.schachter'in deneyinden sonra aynı konuda farklı psikologlarca benzer araştırmalar yürütülmüş,sonuç olarak benzer şekilde grup üyelerinin kendilerinden farklı olarak algıladıkları üyeleri sevmedikleri,onlara kayıtsız kaldıkları görülmüştür"(bu kısımda çiğdem kağıtçıbaşı'nın insan ve insanlar kitabından yararlandığımı belirtmek isterim)

Bilimsel olarak da ortaya konduğu gibi,hoşgörülü olabilmek bir yanılsamadan başka bir şey değil aslında. bir şeyler bildiğimizi düşünüyor,birtakım değerleri kabulleniyoruz. kendimize ne kadar bizim doğrularımızın dışında da doğrular olduğunu söylesek de,en doğru olanın bizim inandığımız olduğunu zannediyor ve karşımızdakileri örtük ya da doğrudan,kendi doğrularımıza göre şekillendirmeye çalışıy
oruz. Yanlışlığımıza bizi ikna edecek güçlü bir karşıt görüş çıkmadığı müddetçe,değerlerimizi koruma yönünde davranıyor;diğerlerinin görüşünü değiştirmeye hacet bulamadığımız ya da değiştiremeyeceğimizi düşündüğümüz noktada,"katılmıyorum ama saygı duyuyorum diyerek bizim hoşgörü sandığımız ama aslında tam manasıyla bir kayıtsızlık olan davranış biçimine geçiyoruz.

Bir Cevap Yazın