8. Sınıf Öğrencileri İçin Ders Çalışma Programı

8. Sınıf Öğrencileri İçin Ders Çalışma Programı

8. Sınıf Öğrencileri İçin Ders Çalışma Programı

Sevgili öğrenciler; bildiğiniz gibi başarıya ulaşmanın ilk şartlarından bir tanesi planlı ve programlı ders çalışmaktır. Karman çorman olan bir ders çalışma şekli sizi başarıdan uzak tutacak, çalışmanızın verimini fazlası ile düşürecektir. Bu yüzden kendiniz için ders çalışma programları oluşturmalı ve kararlı bir şekilde bu programları yürütmelisiniz. Sizlere biraz da olsa faydamız olması düşüncesiyle ‘’8.  Sınıf öğrencileri için ders çalışma programı’’ oluşturmaya çalıştık.

 

1.AY

  1.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 2.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 3.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 4.HAFTA
MATEMATİK Üçgenler 100 Üçgenler 100 Dönüşüm geometrisi 100 Cebirsel ifadeler ve özdeşikler
TÜRKÇE Cümle Türleri    ( İsim, fiil, kurallı ,devrik cümle) 200 Cümlenin yapı özellikleri 200 Cümlenin yapı özellikleri 200 Cümlede Anlam-Hakim olan duygu
FEN BİLGİSİ Işık ve ses Işığın kırılması) 100 Işık ve ses(mercekler) 100 Sesin sürati 100 Besin zinciri ve enerji akışı.
İNKLAP TARİHİ İnkılaplar, Şeyh sait isyanı.Nutuk. Ekonomik ve sosyal gelişmeler 200 Menemen olayı. Üniversite reformu. Şehirleşme 200 Atatürk Orman Çiftliği,Atatür’ün sanat spor ve diğer alanlara bakış açısı. 200 Atatürkçülük
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Kurban ibadeti. 100 Hz.Muhammed’in hayatı 100 Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi 100 Kur’an faziletleri
İNGİLİZCE Making Simple Inquiries (Basit Soru Cümleleri Oluşturma)
Telling The Time (İngilizce Saatler)
Days, Months and Seasons (İngilizce Günler, Aylar ve Mevsimler)
50 Expressing  Concern and Sympaty (İlgi ve Sempatimizi İfade Etme) 50 Giving Explanations / Reasons (Açıklama Yapma / Sebep Bildirme İfadeleri) 50 Talking About Past Events (Geçmiş Olaylar Hakkında Konuşma)

2.AY

  1.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 2.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 3.HAFTA Önerilen Soru Sayısı 4.HAFTA
MATEMATİK Eşlik ve bezerlik 100 Doğrusal denklemler 100 Denklem sistemleri 100 Eşitsizlikler
TÜRKÇE Cümlede anlam 200 Yazım Kuralları 200 Noktalama İşaretleri 200 Noktalama İşaretleri
FEN BİLGİSİ Canlılarda solunum. Madde döngüleri.Ozon tabakası. Sürdürüle bilir kalkınma.Biyo teknoloji 100 Maddenin halleri 100 Madde ve ısı 100 Elektrik
İNKLAP TARİHİ Atatürkçülük 200 Atatürkçülük 200 Atatürkçülük 200 Atatürkçülük
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf 100 Alkollü Ġçki Ġçmek ve UyuĢturucu Kullanmak
. Kumar Oynamak
100 Kötü AlıĢkanlıklar Nasıl BaĢlıyor?
. Kötü AlıĢkanlık ve DavranıĢlardan Nasıl Korunalım?
100 Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
İNGİLİZCE Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme) 50 Describing Places (Şehirleri Anlatma)
Describing the Weather (Hava Durumunu Belirtme)
50 Expressing Feelings (Hislerimizi İfade Etme)
Expressing Obligation (Zorunluluk İfade Etme)
50 Making Simple Suggestions (Basit Önerilerde Bulunma)

Bir Cevap Yazın