BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ MAAŞLARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ
______________________________________________________
TANIM
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere,
bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir.
______________________________________________________
A- GÖREVLER
Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş
düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB
tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime
hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin
bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere
rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları
saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde
bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma
planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları,
meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, saydam,
bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb)
– Bilgisayar bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve
becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve
laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

Öğretmenlerin (aile yardımı almayan) 15 Ocak 2017 net maaşı

(2017 AGİ tutarları belirlenmediğinden, aylık net maaşlar aşağıdaki rakamlardan 5-10 TL kadar fazla olabilir)

Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş
1/4 25 yıl ve üzeri 3.119 TL
1/4 24 3.118 TL
1/3 23 3.112 TL
1/2 22 3.107 TL
1/1 21 3.102 TL
2/3 20 3.042 TL
2/2 19 3.037 TL
2/1 18 3.032 TL
3/3 17 2.979 TL
3/2 16 2.974 TL
3/1 15 2.970 TL
4/3 14 2.932 TL
4/2 13 2.929 TL
4/1 12 2.925 TL
5/3 11 2.818 TL
5/2 10 2.815 TL
5/1 9 2.811 TL
6/3 8 2.783 TL
6/2 7 2.776 TL
6/1 6 2.777 TL
7/3 5 2.754 TL
7/2 4 2.751 TL
7/1 3 2.748 TL
8/3 2 2.742 TL
8/2 1 2.740 TL
8/1 0 2.738 TL
9/1 0 2.704 TL

NOT:

*Aile yardımı bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personel için 2016 yılında geçerli olan tutar kullanılmıştır.

*Bireysel emeklilik primi kesintisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Ek ders ücreti ödemeleri ile branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süresi 8 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. 

Aylık ek ders ücretleri eklenmemiştir. Tahmini tam ekders alan bir öğretmenin 700-800 tel arası ek ders geliri olacaktır.

Bir Cevap Yazın