ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MAAŞLARI 2018

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

 

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere  çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan     öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

-         Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

-         Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

-         Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

-         Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

-         Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

-         Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

-         Sınıf öğretmeni olarak,  öğrencilerin  alan  ve  ders  seçmelerine  yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

 

-         Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları,

-         Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),

-         Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan oyuncak ve eğitici araçlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;

-        Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

-        Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,

-        Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,

-        Çocukların duygularını anlayabilen, çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,

-        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

-        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

-        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

-        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

-        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle   ayakta yürütür. Çalışma ortamı genellikle gürültülü ve temizdir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

-        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,

-        Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.

-        Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” programında verilmektedir.

 

 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nü (Lisans- Yüksek Lisans) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;

-        Çocuk gelişimi, psikolojisi, anatomisi ve biyolojisini öğrenir.

-        Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir.

-        Müzik, drama, oyun kollarında bilgi sahibi olur.

-        Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi konusunda bilgi edinir.

-        İnsan ilişkileri ve psikolojisi konusunda dersler alır.

-        Çocuk sağlığı, ilkyardım vb. sağlıkla ilgili dersler alır.

 

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

-        Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

-        Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında  eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

-        Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve   profesör unvanını alabilirler.

-        Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında  başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BENZER MESLEKLER:  Okul Öncesi Öğretmenliği. 

 

TEMMUZ 2018 KAMU GÖREVLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI
                                                                                          Aylık Net Maaş 

Unvan                    D/K  Hizmet Yılı          Gelir Vergisi %15    Gelir Vergisi %20   Gelir Vergisi %27

Bakanlık Müsteşarı 1/4  25 ve üstü                  12.329 TL              11.902 TL               11.304 TL

Genel Müdür          1/4   25 ve üstü                10.721 TL              10.351 TL                 9.832 TL

Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 ve üstü            8.725 TL               8.424 TL                 8.003 TL
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve üstü 8.132 TL         7.852 TL                 7.461 TL
Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 ve üstü            7.425 TL               7.171 TL                 6.814 TL

Gelir Uzmanı            1/4     25 ve üstü             4.951 TL               4.857 TL

1.Sınıf Hakim ve Savcı 1/4  25 ve üstü           13.086 TL              12.732 TL

Profesör                    1/4    25 ve üstü            9.026 TL                8.924 TL
Doçent                      1/4   25 ve üstü             6.727 TL               6.631 TL
Doktor Öğretim Üyesi 1/4 25 ve üstü               5.487 TL               5.395 TL
Uzman Tabip          1/4    25 ve üstü               6.020 TL               5.922 TL
Veteriner                1/4   25 ve üstü               5.176 TL                5.075 TL
 Mühendis               1/4   25 ve üstü                5.219 TL               5.123 TL
Öğretmen               1/4   25 ve üstü               3.831 TL              3.735 TL
İstatistikçi               1/4   25 ve üstü              4.593 TL              4.494 TL
Ekonomist               1/4  25 ve üstü              3.555 TL               3.459 TL
Kütüphaneci            1/4 25 ve üstü                4.079 TL               3.984 TL
Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 ve üstü         4.150 TL               4.053 TL
Avukat                  1/4    25 ve üstü              4.962 TL               4.864 TL
Vaiz                      1/4    25 ve üstü              4.000 TL               3.904 TL
Polis Memuru         1/4    25 ve üstü             4.562 TL               4.465 TL
Şube Müdürü         1/4   25 ve üstü              5.104 TL                5.011 TL
Zabıt Katibi            1/4  25 ve üstü              4.053 TL                3.960 TL
Zabıta Memuru       1/4  25 ve üstü               3.533 TL               3.441 TL
Bilgisayar İşletmeni 1/4  25 ve üstü              3.583 TL               3.488 TL
Şef                        1/4  25 ve üstü             3.723 TL                3.631 TL
Memur                  1/4  25 ve üstü              3.461 TL                3.369 TL
Araştırmacı            1/4 25 ve üstü             4.926 TL                 4.834 TL
Programcı (teknik lisansiyer olmayan) 1/4 25 ve üstü 4.134 TL  4.040 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve üstü 3.522 TL             3.430 TL
Hizmetli               1/4  25 ve üstü              3.057 TL                 2.973 TL
Öğretmen            9/1                           3.321 TL                     3.245 TL
İnfaz Ve Koruma Memuru 9/1                3.297 TL                    3.216 TL
Polis Memuru                   8/1               4.008 TL                     3.930 TL
Hizmetli                          9/1                2.766 TL                      2.686 TL
İmam-Hatip (meslek lisesi) 12/3            3.165 TL                       3.089 TL
VHKİ                                9/1              3.027 TL                       2.944 TL
Tekniker                           9/2              3.448 TL                       3.370 TL
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) 9/1 5.006 TL                       4.834 TL
Gelir Uzman Yardımcısı      9/1              4.059 TL                      3.983 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı    9/1              4.051 TL                      3.976 TL
Hakim-Savcı Adayı            9/1              5.293 TL                      5.210 TL
Araştırma Görevlisi           7/1              4.839 TL                       4.752 TL
Öğretim Görevlisi              7/1               4.717 TL                       4.630 TL

 

Buna göre derecesi 1/4 olan Müsteşarın 2018 Temmuz maaşı 11.978 TL, derecesi 1/4 olan Genel Müdürün 2018 Temmuz maaşı 10.507, derecesi 1/4 olan Üniversite Mezunu Şube Müdürünün 2018 Temmuz maaşı 5.519 TL, derecesi 9/1 olan Üniversite Mezunu Memurun 2018 Temmuz aaşı 3387 TL, derecesi 1/4 olan öğretmenin 2018 Temmuz Maaşı 4247 TL, derecesi 1/4 olan 1. Sınıf Kaymakamın 2018 Temmuz Maaşı 9651 TL oldu.
Derecesi 3/1 olan Başkomiserin 2018 Temmuz maaşı 5516 TL, derecesi 8/1 olan polis memurunun 2018 Temmuz Maaşı 4823 TL, derecesi 1/4 olan uzman doktorun 2018 Temmuz Maaşı 6568 TL, derecesi 5/1 olan üniversite mezunu hemşirenin 2018 Temmuz Maaşı 4124 TL oldu.
Derecesi 4/1 olan mühendisin 2018 Temmuz maaşı 5634 TL, derecesi 11/1 olan lise mezunu teknisyenin 2018 Temmuz maaşı 3527 TL, derecesi 1/4 olan profesörün 2018 Temmuz maaşı 9089 TL, derecesi 7/1 olan araştırma görevlisinin 2018 Temmuz maaşı 5347 TL, derecesi 1/4 olan vaizin 2018 Temmuz maaşı 4415 TL, derecesi 1/4 olan avukatın 2018 Temmuz maaşı 5377 TL oldu.

Bir Cevap Yazın