DGS ÇALIŞMA PROGRAMIÖSYM tarafından yapılacak olan ve yüzbinlerce adayın katılacağı 2019 Dikey Geçiş Sınavı Konuları hakkında bilgilendirme yazımızı detaylı okumalısınız. DGS Sayısal Bölümde bulunan Matematik, Sayısal Mantık ve Geometri soruları genellikle adayların işlem yeteneğini ve muhakeme gücünü ölçmeye yöneliktir.

2019 DGS Konuları ve Soru Dağılımı

Ders DGS
Konuları
Türkçe Sözcükte
Anlam
Türkçe Cümlede
Anlam
Türkçe Paragraf
Türkçe Noktalama
İşaretleri
Türkçe Yapı
Bilgisi
Türkçe Ses
Bilgisi
Türkçe Sözcük
Bilgisi
Türkçe Cümle
Bilgisi
Türkçe Yazım
Kuralları
Türkçe Anlatım
Bozuklukları
Sözel Mantık Sıralama
Soruları
Sözel Mantık Tablo
Çizimi Gerektiren Sorular
Sözel Mantık Gruplandırma
Soruları
Sözel Mantık Olasılık
Soruları
Sözel Mantık Yön
Soruları
Sözel Mantık Şekli
Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şema
Çizdiren Sorular
Sözel Mantık Şifreleme
Soruları
Matematik Temel
Kavramlar (Sayılar)
Matematik Rasyonel
Sayılar ve Ondalık Kesirler
Matematik Sayı
Sistemleri ve Basamak Kavramı
Matematik Asal
Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Matematik Bölme ve
Bölünebilme Kuralları
Matematik Faktöriyel
Matematik Obeb
(Ebob) ve Okek (Ekok)
Matematik Taban
Aritmetiği
Matematik Denklem
Çözme
Matematik Basit
Eşitsizlikler ve Sıralama
Matematik Mutlak
Değer
Matematik Üslü
Sayılar
Matematik Kareköklü
Sayılar
Matematik Çarpanlara
Ayırma ve Özdeşlikler
Matematik Oran
Orantı
Matematik Sayı
Problemleri
Matematik Kesir
Problemleri
Matematik Sayfa
Problemleri
Matematik Saat
Problemleri
Matematik Yaş
Problemleri
Matematik Yüzde
Problemleri
Matematik Kar ve
Zarar Problemleri
Matematik Faiz
Problemleri
Matematik Karışım
Problemleri
Matematik Hız
Hareket Problemleri
Matematik İşçi ve
Havuz Problemleri
Matematik Kümeler
Matematik Fonksiyonlar
Matematik İşlem
Matematik Modüler
Aritmetik
Matematik Permütasyon
Matematik Kombinasyon
Matematik Olasılık
Sayısal Mantık Verilen
bir kurala bağlı sorulan sorular
Sayısal Mantık Verilen
Tablo ile ilgili Problem Soruları
Sayısal Mantık Asal
Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Ardışık
Sayılar ile ilgili sorular
Sayısal Mantık Sözel
Mantık tarzındaki Problem Soruları
Sayısal Mantık Torbadan
Kart Çekme Veya Zar Atma Soruları
Sayısal Mantık Permütasyon,
Kombinasyon, Olasılık ile İlgili Sorular
Sayısal Mantık Fonksiyon
ve Basamak Analiziyle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Zaman
Hesaplama İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Geometri
Bilgisi Gerektiren Sorular
Sayısal Mantık Verilen
Çubuklarla Geometrik Şekil Oluşturulan Sorular
Sayısal Mantık Şekilli
Örüntü Soruları
Sayısal Mantık Belirli
Bir Kurala Göre Sonraki Adımı Bulma Soruları
Sayısal Mantık Süsleme,
Desen ve Motif İçeren Sorular
Sayısal Mantık Döndürme
Soruları
Sayısal Mantık Birbiriyle
Bağlantılı Yollar İçeren Sorular
Sayısal Mantık Kâğıt
Katlama ve Kesme ile ilgili Sorular
Sayısal Mantık Küpün
Yüzleri ve Küp Sayısı İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Farklı
Yönlerden Bakma İle İlgili Sorular
Sayısal Mantık Tablo
İçeren Sorular
Sayısal Mantık Daire
Grafiği İçeren Sorular
Sayısal Mantık Sütun
Grafiği İçeren Sorular
Sayısal Mantık Çizgi
Grafiği İçeren Sorular
Geometri Doğruda
Açılar
Geometri Üçgende
Açılar
Geometri Açı Kenar
Bağıntıları
Geometri Dik Üçgen
Geometri Açıortay
Geometri Kenarortay
Geometri Özel
Üçgenler
Geometri Üçgende
Alan
Geometri Üçgende
Benzerlik
Geometri Çokgenler
Geometri Dörtgenler
Geometri Dikdörtgen
Geometri Kare
Geometri Paralelkenar
Geometri Eşkenar
Dörtgen
Geometri Yamuk
Geometri Deltoid
Geometri Çemberde
Açı
Geometri Çemberde
Uzunluk
Geometri Dairede
Alan
Geometri Analitik
Geometri
Geometri Katı
Cisimler

Bir Cevap Yazın