TYT KONULARI DERS ÇALIŞMA PLANI

DERS KONULAR SORU SAYISI
Türkçe 7 Cüme Analizi 40
Matematik 6 Üslü Sayılar 40
Matematik 5 Doğal Sayılar ve Tam sayılar 40
Tarih 2 Yakın Çağ Avrupası 40
Tarih 8 Dünya Gücü Osmanlı Devleti 40
Matematik 1 1.Derece Denklermler 40
Coğrafya 5 BüYÜK İklim Tipleri ve Doğal Bitki Örtüsü 40
Geometri 8 Üçgende Açıortay 40
Türkçe 7 Anlatım Bozuklukları 40
Geometri 2 Üçgende Benzerlik 40
Coğrafya 5 Dış Kuvvetler 40
Tarih 7 İnkilaplar 40
Matematik 6 Basamak Kavramı 40
Coğrafya 9 Nem ve Yağış 40
Türkçe 6 Cümle Oluşturma 40
7 Deneme Sınavı 120
Tarih 1 Arayış Yılları (17.Yüzyıl) 40
7 Deneme Sınavı 120
Geometri 8 Üçgende Alan 40
Coğrafya 3 Doğadaki Üç Unsur:Su ,Toprak, Bitki 40
Coğrafya 8 Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü 40
Coğrafya 2 Türkiye'nin Yer Şekilleri 40
Matematik 4 Fonksiyon 40
Coğrafya 10 Coğrafi Konum 40
Matematik 10 Permütasyon-Kombinasyon- Binom Olasılık 40
Türkçe 7 Sözün Anlamı 40
Türkçe 3 Cümle Tamamlama 40
Türkçe 7 Anlam Bütünlğünü Bozan Cümleyi Bulma 40
Coğrafya 7 Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya 40
Matematik 6 Basit Eşitsizlikler 40
Tarih 8 Yeni Çağ Avrupası 40
Tarih 7 Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 40
Matematik 8 Mutlak Değer 40
Matematik 1 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşikler 40
1 Deneme Sınavı 120
Türkçe 4 Cümleden Çıkarılabilecek Kesin Yargıyı Bulma 40
Türkçe 9 Sözcüğün Anlamı 40
Türkçe 2 Cümlenin Anlatım Özellikleri 40
Türkçe 5 Pragrafta Ana Düşünce 40
Tarih 9 Türk İslam Devletleri 40
Tarih 2 20.YY Başlarında Osmanlı Devleti 40
Tarih 4 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 40
Geometri 1 Üçgende Merkezler 40
Coğrafya 7 Doğal Afetler 40
Geometri 7 Dik Üçgen 40
Tarih 10 Beylikten Devlete 40
Coğrafya 9 Atmosfer ve Sıcaklık 40
Tarih 8 Mondoros Ateşkesi ve Cemiyetler 40
Geometri 4 Geometrik Kavramlar 40
Türkçe 2 Paragrafta Üçlü Sorular 40
Geometri 6 Açılar 40
Türkçe 5 Paragrafta Yardımcı Düşünce 40
Matematik 3 Problemler 40
Coğrafya 4 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 40
Matematik 3 Köklü Sayılar 40
Matematik 7 Polinomlar 40
Türkçe 2 Cümleler Arası Anlam İlişkileri 40
Matematik 9 Rasyonel Sayılar 40
Matematik 5 İkinci Dereceden Denklermler 40
Matematik 8 Oran Orantı 40
Geometri 1 Eşkenar Üçgen 40
Tarih 6 En uzun Yüzyıl 40
Tarih 7 1.TBMM açılışı, Tepkiler ve Serv Antlaşması 40
Türkçe 6 Cümlenin Yorumu 40
Tarih 6 İlk Türk Devletleri 40
Matematik 2 Bölünebilme Kuralları 40
Türkçe 10 Paragrafta İkili Sorular 40
Tarih 8 Avrupa Tarihi 40
Tarih 7 Avrupa Tarihi Genel 40
5 Deneme Sınavı 40
Geometri 1 Üçgende Kenarortay 40
Coğrafya 8 Harita Bilgisi ve Toprağın Topografyası 40
Tarih 4 İslam Tarihi ve Uygarlığı 40
Matematik 1 İkinci Dereceden Fonksiyonlar 40
Türkçe 10 Parçaya Dayalı Soru 40
Tarih 1 Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar 40
2 Deneme Sınavı 120
2 Deneme Sınavı 120
Geometri 2 Üçgende Kesenler 40
Coğrafya 10 Doğa ve İnsan 40
Tarih 8 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası 40
Türkçe 6 Parçayı İki Paragrafa Bölme 40
Coğrafya 5 Bölge Kavramı ve Bölge Türleri 40
Tarih 5 Orta Çağ'da Avrupa 40
Türkçe 5 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 40
Tarih 8 Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgileri 40
Coğrafya 3 İnsan ve Çevre 40
Coğrafya 5 Yerküre'nin Yapısı ve İç Kuvvetler 40
Tarih 2 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 40
Tarih 7 Tarih Bilimine Giriş 40
10 Deneme Sınavı 120
Türkçe 5 Mecaz Yapma Yolları 40
Türkçe 9 Sözel Kavramlarla Mantıksal Akıl Yürütme 40
Tarih 5 Diplomasi ve Değişim 40
Geometri 9 Açı-Kenar Bağıntıları 40
Türkçe 7 Yer Değiştirmesi Gereken Cümleyi Bulma 40
Coğrafya 6 Türkiye'de Nüfus, Yerleşme ve Göç 40
Matematik 6 OBEB-OKEK 40
Geometri 5 İkizkenar Üçgen 40
Tarih 7 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 40
Coğrafya 3 Basınç ve Rüzgarlar 40
Türkçe 10 Pragrafda Konu 40
Türkçe 10 Pragraf Tamamlama 40
1 Deneme Sınavı 120
2 Deneme Sınavı 120
Coğrafya 5 Beşeri YapıGeçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler 40

Bir Cevap Yazın