YKS TS ÇALIŞMA PROGRAMI

  1. HAFTA 2. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA 5. HAFTA 6.HAFTA 7. HAFTA 8. HAFTA 9.HAFTA 10.HAFTA
TARİH TARİH BİLİMİ VE UYGARLIĞIN DOĞUŞU İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI BEYUKTES DEVLETE (1300-1 €53) ES UZUS YÜZYIL (1800-19ZZ) MUSTAFA KEMAL İN ÇALIŞMALARI VE AMASYA GENELGESİ MİSAK-I MİLLİ ve İSTANBUL UN İŞGALİ KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELERİ ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEME GEÇİŞ DENEMELERİ XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA YUMUŞAMA DÖNEMİ ve SONRASI
İLK UYGARLIKLAR TÜRK İSLİM DEVLETLERİ DÜSYA CÜCÜ: OSM ASLI DEVLETİ (1*33-1600) MONDOROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER ERZURUM ve SİVAS KONGRELERİ I.DÖNEM TBMM-TBMM YE KARŞI ÇKAN LOZAN ANTLAŞMASI ATATÜRK DEVRİMLERİ II.DÜNYA SAVAŞI KÜRESELLEŞEN DÜNYA
İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRKİYE (ANADOLU) TARİHİ ARAYIŞ YILLARI (XVII.YÜZYIL) AMASYA GÖRÜŞMESİ ■ SON OSMANLI MEBUSAS AYAKLANMALAR-SEVR ANTLAŞMASI CUMHURİYET İN İLANI VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI MİMİ SİSTEMİ ve İLKELER SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
DİPLOMASI VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL) MECLİSİNİN TOPLANMASI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI DERS DENEMELERİ
FELSEFE GRUBU PSİKOLOJİNİN ALANI ÖĞRENME TÜRLERİ ZEKİ ve KİŞİLİK SOSYOLOJİSİN ALANI SOSYAL DEĞİŞME ve ÇELİŞME MANTIĞIN ALANI ve DÜŞÜNME PRENSİPLERİ ÖNERMELER- ÇIKARIM ve SEMBOLİK MANTIK NİCELEME MANTIĞI
ORGANİZMA ve ÇEVRESİ BELLEK- DÜŞÜNME SOSYAL PSİKOLOJİ BİREY ve TOPLUM KÜLTÜR KAVRAM- TERİM KIYAS DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLCİSİ DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLCİSİ
RUH SAĞLIĞI SOSYAL YAPI SOSYAL KURUMLAR BEŞ TÜMEL ve TANIM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLCİSİ
DERS DENEMELERİ
EDEBİYAT CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ■19*0 YIUHA KİDİR TÜRK EDEBİYATI- CUMHURİYET DÖŞEMİ EDEBİYATI SON DÖNEM TÜRK EDEBİYATI CUMHURİYET DÖŞEMİ EDEBİYATI CÜSÜMÜZ HALK EDEBİYATI GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT BATl EDEBİYATl - EDEBİ AKIMLAR -TEMSİLCİLERİ VE ESERLERİ EDEBİ YAT-I CEDİDE MİLLİ EDEBİ YA T AKIMI TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI EKLER (SANATÇI-ESER ETKİNLİĞİ-100 TEMEL ESER- ÖSYM 'NİN SORDUĞU ESERLER-ESER SANATÇI TÜR SÖZLÜĞÜ-
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Z-İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI 3-HALK EDEBİYATI İ-DİVAN EDEBİYATI FECR İ ATİ TOPLULUĞU MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ EDEBİYATI
EDEBİ BİLGİLER 1-ŞİİR BİLGİSİ 2-EDEBİ SANATLAR 3-NESİR BİLGİSİ TANZİMAT DEVRİ TÜRK EDEBİYATI ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
J'.VUJA DİLIsJJJ DERS DENEMELERİ
COĞRAFYA DÜNYANIN ŞEKLİ VE COĞRAFİ KOŞUM DOĞADAKİ EKSTREM OLİYLİR EKOSOMİ. CÖÇve YERLEŞME TÜRKİYE DE COĞRAFİ BÖLCELERİN OLUŞTURULMASI TÜRKİYEDE NÜFUS VE YERLEŞME TÜRKİ YENİN EKONOMİK COĞRAFYASI TÜRKİYEDE ULAŞIM ve TİCARET TÜRKİYEDE NÜFUSUN ÇELECEĞİ ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ Ve DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ DOĞAL KAYNAKLAR-ÇEVRE ve TOPLUM
DÜSYASIS HAREKETLERİ UYCARUKLiRIS ORTAYA ÇIKIŞI İKLİM BİLCİSİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜZ İÇ VE DIŞ KUA VETLER-1 İÇ VE DIŞ KUVVETLER-Z TÜRKİYEDE KÜLTÜR ve TURİZM TÜRKİ YENİ S BÖLCESEL KALKINMA PROJELERİ
HARİTA BİLCİSİ İKLİM BİLCİSİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ-1 TÜRKİYENİN JEOPOLTİĞİ SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİ ÜLKELERİ TANIYALIM
DERS
TÜRKÇE SÖZCÜKTEASLİM SES BİLCİSİ FİİLLER-FİİLİMSİLER-FİİL ÇATISI CÜMLESİN ÖĞELERİ EKLER-CÜMLE ÇEŞİTLERİ-SÖZCÜĞÜN YAPISI ANLATIM BOZUKLUKLARI
CİİMLEDEANLAM YAZIM KURALLARI SÖZCÜK TÜRLERİ (İSİM-SIFAT-ZARF-ZAMİR-EDAT-BAĞLAÇ-
NOKTALAMA İŞARETLERİ Ünlem)
PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARİCRİFSORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ PARAGRAF SORU ÇÖZÜMÜ

Bir Cevap Yazın