Yüksek lisans bittikten sonra 1 yıl daha tecili uzatabilir miyim?

Bilindiği üzere yaşı gelen herkesin askere gitmesi zorunludur fakat askerlik zamanı gelen kişiler belirli şartları sağlıyor ise askerliğini erteleyebilirler. Bu yazımızda yüksek lisans yaparak askerlik hizmetinin nasıl ve ne kadar süre ile tecil ettirilebileceğine değineceğiz ve konuyu mevzuat açısından inceleyip size konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki lisans mezunu olmuş kişiler eğer yüksek lisans programlarından birine katılırlar ise askerlik hizmetleri 35 yaşına kadar ertelenebilmektedir. Yüksek lisansın tezli yüksek lisans olarak yada tezsiz yüksek lisans olarak yapılması fark etmemektedir. Her iki durumda da yüksek lisans yapan kişinin askerlik hizmeti ertelenmektedir.

Yüksek Lisan ve Askerlik Hakkında Mevzuat Ne Diyor?

) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C bendinde değişiklik yapıldı ve üniversite ve yüksek lisans eğitiminde süre sınırlaması kaldırıldı. Yeni kanunda diyor ki;

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

denilmektedir. Bu kanuna göre bir öğrenci lisans yada yüksek lisans programını istediği kadar uzatabilir ve kişi istediği kadar sınıfta kalabilir. Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın yine de sizi okuldan atamazlar ve eğitim görmeye devam edebilirsiniz. Bu kanunda geçen ve askerlik ile ilgili durumu ilgilendiren kritik ifade şudur “Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.” Yani diyor ki mesela siz tezsiz yüksek lisansa başladınız ve 3 dönemde bitirmeniz gereken okulu zamanında bitiremediniz, dördüncü dönem de bitiremediniz, beşinci dönemde bitiremediniz…Ne kadar süre sınıfta kalırsanız kalın siz eğitiminize devam edebilirsiniz fakat siz bu uzattığınız dönemler için öğrencilik haklarından faydalanamaz ve askerliğinizi yüksek lisans okuyorum diye uzatamazsınız. Yukarıdaki kanunun yorumu budur.

Sonuç: Yüksek lisans yaparken bilinçli yada bilinçsiz olarak sınıfta kalmak sizin askerlik tecil sürenizi uzatmanızı sağlamaz. Bir üniversitede yüksek lisans programına başladıysanız bu size eğitim süreniz kadar ve eğitim süresinin bitiminde de artı 1 yıl kadar (örneğin tezsiz yüksek lisans için eğitim süresi 3 dönem yani bir buçuk yıl ve sonrasında 1 yıl) tecil hakkı sunar. Bu lisans eğitiminizi sildirip başka bir lisans programına kayıt olmazsanız tecil sürenizi uzatamazsınız. Sınıfta kalarak tecil sürenizi uzatmanız mümkün değildir.

2)Askerlik Kanunu askere alma ve askere almama ve askerlik erteleme işlemlerinin nasıl yürütüleceğini anlatan kanundur.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin C bendinde şöyle denilmektedir;

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin E bendinin 2. fıkrasında şöyle denilmektedir;

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

Bir Cevap Yazın