LGS 8.SINIF ÇALIŞMA PROGRAMI

LGS ÇALIŞMA PROGRAMI 1. AY
Zaman Dersler 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta
Türkçe •    Sözcükte Anlam •    Cümlede Anlam
Parçada Anlam • Ses Bilgisi
•    Yazım (imla) Kuralları •    Noktalama işaretleri •    Fiilimsi (Eylemsi) •    Cümlenin Öğeleri
Matematik
Çarpanlar ve Katlar • Üslü ifadeler
• Kareköklü ifadeler
Olasılık • Üçgenler
•    Dönüsüm Geometrisi •    Genel Tekrar ve Soru Çözümü
Fen Bilimleri
insanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
• Basit Makineler
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
• Madde ve değişim
T.C. inkılap Tarihi • Bir Kahraman
Doğuyor

Milli Uyanış : Bir Kahraman Doğuyor
• Ya istiklal, Ya
Ölüm

Çagdaş Türkiye Yolunda Adımlar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi • Kader ve Kaza
insanın Özgürlügü ve Sorumluluğu

insanın Çabası: Emek ve Rızık
• Zekat, Hac, Kurban
İngilizce • Friendship • Teen Life • Cooking • Communication
LGS
ÇALIŞMA PROGRAMI 2. AY
Zaman Dersler 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta
Türkçe
Cümle Vurgusu • Fillerde Çatı
• Cümle Çeşitleri • Anlatım
Bozuklukları

Söz Sanatları • Yazı (Metin) Türleri
Matematik
Cebirsel ifadeler ve Özdeşlikler • Eşlik ve Benzerlik

Doğrusal Denklemler • Denklem Sistemler
• Eşitsizlikler
Geometrik Cisimler • Genel Tekrar ve Soru Çözümü
Fen Bilimleri • Işık ve Ses • Maddenin Halleri ve
Isı
• Canlılar ve Enerji
ilişkileri

Yaşamımızdaki Elektrik • Doğal Süreçler
T.C. inkılap Tarihi • Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk’ten Sonra Türkiye

Genel Tekrar ve Soru Çözümü
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi • Tevekkül • Hz. Muhammed’in
Hayatı

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar

Genel Tekrar ve Soru Çözümü
İngilizce •    The internet •    Adventures • Tourism • Chores
Science • Natural Forces

Bir Cevap Yazın