TYT DERS ÇALIŞMA PROGRAMI 1.HAFTA

TYT DERS
ÇALIŞMA PROGRAMI 1.HAFTA
Pazartesi
Sözcükte Anlam Konu Çalışma
Doğal
Sayılar Konu Çalışma
Sözcükte Anlam Konusundan 100
Soru Çözme
Salı
Sözcükte Anlam Konusundan
100 Soru Çözme
Açılar
Konusuna Çalışma
Atom ve Yapısı Konusuna Çalışma
Çarşamba
Kimya Bilimi Konu Çalışma
Doğal
Sayılar Konusundan 100 Soru Çözme
Fiziğin Doğası Konusuna Çalışma
Perşembe
Kimya Bilimi Konusundan 50 Soru
Çözme
Fiziğin
Doğası Konusundan 50 Soru Çözme
Atom ve Yapısı Konusundan 100
Soru Çözme
Cuma 
Biyoloji Bilimi Konusuna Çalışma
Açılar
Konusundan 150 Soru Çözme
Doğal Sayılar Konusundan 100
Soru Çözme
Cumartesi
Biyoloji Bilimi Konusundan 60
Soru Çözme
Atom
ve Yapısı Konusundan 100 Soru Çözme
Açılar Konusundan 100 Soru Çözme
Pazar
Hafta boyunca çalışılan tüm
konuların notları üzerinden tekrar yapma.
Hafta
boyunca çalışılan konuların her birinden 30 soru çözme ve hatalı olan
noktaları bularak eksiklikleri kapatma.

Bir Cevap Yazın