Tezsiz yüksek lisansı tezliye çevirebilir miyim?

Tezsiz yüksek lisanstan, tezli yüksek lisansa geçiş kriterleri ve geçişin uygulanması
esasları ile ilgili husus görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra, tezsiz yüksek lisanstan, tezli yüksek lisansa geçiş
kriterleri ve geçişin uygulanması esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine:
Kriterler:
1. Öğrencinin başvurduğu programın puan türünde, en az 55 ALES puanına sahip
olması,
2. Anabilim Dalı Başkanlığından, ilgili bilim dalı için, tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek
lisansa geçiş kontenjanının verilmesi,
3. Öğrencinin, en az bir yarıyıl lisansüstü ders alıp, dersleri başarı ile tamamlamış
olması,
4. Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapmak istediğinde, geçiş yapmak istediği bilim dalına, öğrenci olduğu
yarıyıldaki, kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrenci kadar bir puana (Bu puan = ALES puanının
% 60'ı + Lisans mezuniyet notunun % 40'ının toplamıdır.) sahip olmalıdır. Eğer geçiş yapmak
istediği programa o dönem öğrenci alınmamışsa, programa en son alınan yarıyıldaki puanı
en düşük öğrencinin puanı kadar bir puana sahip olmalıdır.
5. Tezli yüksek lisansa geçiş için başvuran öğrencinin talebi, not dökümü ve ders
içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir, Enstitü Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
Kabul'den sonra:
1. Tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden anabilim dalı başkanlığınca
uygun görülenler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.
2. Tezli yüksek lisans programındaki zorunlu ders kredisinin eksik kalması durumunda
öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önereceği dersleri alarak kredisini tamamlar.

Bir Cevap Yazın