ÖĞRETMENLERE TAVSİYE KİTAPLAR

Öğretmenlerin okuması gereken kitapların listesini MEB açıkladı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu seminer çalışmaları, mesleki eğitimler, etkinlik ve programlarda öğretmenlerin okuması gereken kitaplar güncellendi. Öğretmenler için tavsiye edilen kitaplar listesinde 45 kitap yer alıyor.

ÖRNEK KİTAP LİSTESİ

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tavsiye kitap listesi içerisinde yerli ve yabancı yazarlara ait eserler yer alırken gerek öğretmenlik mesleki gerekse de öğrencilere yönelik kitaplar yer almaktadır. Bazı kitapların üniversitelerde öğretmen yetiştirme müfredatlarında yer aldığı MEB yetkilileri tarafından belirtilirken bazı kitapların da Avrupa ülkelerinde öğretmenlere yönelik gelişim çalışmalarında okutulduğu açıklandı.

OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR

Öğretmenlerin okuması gereken, öğretmenlere MEB tarafından tavsiye edilen kitapların listesi;

 • Atay, O.  Bir Bilim Adamının Romanı
 • Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
 • Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940)
 • Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa
 • Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?
 • Covey, S. R. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı
 • Enç, M. Bitmeyen Gece
 • Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi
 • Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası
 • Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları
 • Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı
 • Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul
 • Goleman, D. Duygusal Zekâ
 • Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor
 • Güntekin, R. N. Acımak
 • Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?
 • Illich, I.  Okulsuz Toplum
 • İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam
 • Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş
 • Kan, Ş. H. Mahrem Macera
 • Kant, I.  Eğitim Üzerine
 • Kara, İ. & Birinci, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri
 • Karabekir, K. Çocuk Davamız
 • Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat
 • Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü
 • Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler
 • Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim
 • Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk
 • McCourt. F. Öğretmen
 • Moulin D. Eğitici Tolstoy
 • Needham, J.  Doğunun Bilgisi Batının Bilimi
 • Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler
 • Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım
 • Pennac, D. Okul Sıkıntısı
 • Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde
 • Rancier, J. Cahil Hoca
 • Rousseau, J. J.  Emile
 • Safa, P.  Eğitim-Gençlik-Üniversite
 • Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri
 • Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği
 • Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek
 • Topçu, N.  Türkiye’nin Maarif Davası
 • Toros, H.  Asya’nın Kandilleri
 • Zorlutuna, H. N.  Benim Küçük Dostlarım

Bir Cevap Yazın