10. Sınıf Güncel Müfredat Konuları

10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
TÜRK DİLİ VE EDB.
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Giriş
2-Hikâye
3-Şiir
4-Destan / Efsane
5-Roman
6-Tiyatro
7-Anı (Hatıra)
8-Haber Metni
9-Gezi Yazısı
10-Dilbilgisi Genel Tekrar
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
COĞRAFYA
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Doğal Sistemler
2-Beşerî Sistemler
3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
4-Çevre ve Toplum
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
TARİH
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
2-Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) - 3
3-Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
4-Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti - 1
5-Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) - 6
6-Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - 1
7-Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni - 3
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
FELSEFE
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Felsefeyi Tanıma
2-Felsefeyle Düşünme
3-Felsefenin Konuları ve Soruları
4-Felsefi Okuma ve Yazma
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
MATEMATİK
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Sayma ve Olasılık
2-Fonksiyonlar
3-Polinomlar
4-İkinci Dereceden Denklemler
5-Dörtgenler ve Çokgenler
6-Uzay Geometri
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
FİZİK
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Elektrik ve Manyetizma
2-Basınç ve Kaldırma Kuvveti
3-Dalgalar
4-Optik
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
KİMYA
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
2-Karışımlar
3-Asitler, Bazlar ve Tuzlar
4-Kimya Her Yerde
10. SINIF KONU BAŞLIKLARI
BİYOLOJİ
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Hücre Bölünmeleri
2-Kalıtımın Genel İlkeleri
3-Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
4-Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

Bir Cevap Yazın