11. Sınıf Güncel Müfredat Konuları

11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
TÜRK DİLİ VE EDB.
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Giriş
2-Hikâye
3-Şiir
4-Makale
5-Sohbet
6-Fıkra
7-Roman
8-Tiyatro
9-Eleştiri
10-Mülakat - Röportaj
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
FELSEFE
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-MÖ 6.Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi
2-MS 2 Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi
3-15 Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesi
4-18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi
5-20. Yüzyıl Felsefesi
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
TARİH
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
2-Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
3-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
4-Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
5-Sermaye ve Emek
6-XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
BİYOLOJİ
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-İnsan Fizyolojisi (Sinir Sistemi)
2-İnsan Fizyolojisi (Destek ve Hareket Sistemi)
3-İnsan Fizyolojisi (Sindirim Sistemi)
4-İnsan Fizyolojisi (Dolaşım Sistemi)
5-İnsan Fizyolojisi (Solunum Sistemi)
6-İnsan Fizyolojisi (Üriner Sistem)
7-İnsan Fizyolojisi (Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim)
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi (Popülasyon Ekolojisi)
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
COĞRAFYA
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-DOĞAL SİSTEMLER
2-BEŞERİ SİSTEMLER
3-KÜRESEL ORTAM :BÖLGELER VE ÜLKELER
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
MATEMATİK
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Trigonometri
2-Analitik Geometri
3-Fonksiyonlarda Uygulamalar
4-Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
5-Çember ve Daire
6-Uzay Geometri
7-Olasılık
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
FİZİK
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Vektörler
2-Bağıl Hareket
3-Doğrusal Hareket (İvmeli)
4-Serbest Düşme ve Limit Hızı
5-Atış Problemleri
6-Enerji
7-İtme - Momentum
8-Tork
9-Denge
10-Kütle Merkezi
11-Basit Makineler
12-Elektriksel Kuvvet
13-Elektrik Alan
14-Elektriksel Potansiyel
15-Paralel Levhalar
16-Kondansatörler
17-Manyetik Alan
18-Manyetik Kuvvet
19-indüksiyon - Özindüksiyon
20-Alternatif Akım
21-Transformatörler
11. SINIF KONU BAŞLIKLARI
KİMYA
MÜFREDAT VE KONU BAŞLIKLARI
1-Modern Atom Teorisi
2-Gazlar
3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
4-Kimyasal Tepkimelerde Enerji
5-Kimyasal Tepkimelerde Hız
6-Kimyasal Tepkimelerde Denge

 

 

Bir Cevap Yazın