Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Konu Dağılımı ve Çıkmış Sorular

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Konu Dağılımı 2019

1Temel Kavramlar -Sayılar
2Sayı Basamakları-Bölme ve Bölünebilme
3Asal Çarpanlara Ayırma
4Obeb-Okek
5Tek-Çift Ardışık Sayılar
6Rasyonel sayılar
7I.Der. Denklemler-Eşitsizlikler-Mutlak Değer
8Üslü ve Köklü Sayılar
9Özdeşilkler ve Çarpanlara Ayırma
10Oran-Orantı
11Problemler ( Sayı ve Kesir-Yaş-İşçi ve Havuz-Hareket-Yüzde-Faiz-Karışım-Grafik-Sayısal Yetenek Problemleri)
12Kümeler-Kartezyen Çarpım
13Fonksiyonlar
14Permütasyon-Kombinasyon-Binom-Olasılık
15Veri Analizi
16Polinomlar
17II.Dereceden Denklemler
18Karmaşık Sayılar
19II.Dereceden Fonksiyonlar
1Sözcük Anlamı
2Cümle Anlamı ve Yorumu
3Anlatım Biç. Ve Düş. Geliş. Yol.
4Paragrafın Yapısı-Paragrafta Anadüşünce-Paragrafta Yardımcı Düşünce
5Sözcük Türleri (İsim,sıfat,zamir, zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem)
7Tamlamalar
8Fiiller-Fiilimsiler
9Ekler
10Sözcüğün Yapısı
11Cümle Öğeleri
12Fiil Çatısı
13Cümle Çeşitleri
14Anlatım Bozuklukları
15Ses Bilgisi
16Yazım Kuralları ve Noktalama işaretleri
17İletişim,Dil ve Kültür
NOMSÜ FİZİK KONULARI
1Fizik Bilimine Giriş
2Madde ve Özellikleri
3Kütle ve Özkütle
4Katılarda dayanıklılık, Maddenin Halleri
5Kuvvet ve Hareket
6Tek boyutlu hareket
7Kuvvet ve Newton'un Hareket Yasaları
8İş, Güç, Enerji
9Basit Makinalar
10Isı, Sıcaklık, Hal Değişimi ve Genleşme
11Basınç ve Kaldırma Kuvveti
12Elektrik ve Manyetizma
13Elektrostatik
14Elektrik Akımı
15Mıknatıslar ve Manyetik Akım
16Optik
17Aydınlame ve Gölge Olayları
18Işığın yansıması ve düzlem ayna
19Mercekler, göz ve optik araçlar
20Dalgalar
21Dalgaların genel özellikleri
22Yay dalgaları
23Su dalgaları
24Ses, deprem ve elektromanyatik dalgaları
25Dünya ve Uzay
NOMSÜ BİYOLOJİ KONULARI
1Bilimsel Bilginin Doğası ve Bilim
2Canlıların Temel Bileşenleri
3Hücre
4Ekoloji
5Virüsler Ve Mikroorganizmalar
6Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması
7Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme
8Mayoz Bölünme Ve Eşeyli Üreme
9İnsanda Üreme Sistemi ve Büyüme
10Kalıtım
11Bıyoteknolojı ve Gen Mühendisliği
12Solunum, Fotosentez
13Sınır Sistemi
14Duyu organları
15Endokrin Sistem
16Sindirim sistemı
17Destek Ve Hareket Sistemi
18Dolasım sistemi
19Vucudun savunulması Ve Bağışıklık
20Solunum sistemi
21Boşaltım Sistemi
22Hayvanlarda Davranış
23Genden proteine
24Bitkilerin yapısı
25Bitkilerde Maddi Taşınması
26Bitkilerde Beslenme Büyüme ve Hareket
27Bitkilerde Eşeyli Üreme Ve Çillenme
28Evrim
NOMSÜ KİMYA KONULARI
1Kimya Bilimi 
2Atom ve Yapısı 
3Periyodik Sistem 
4Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
5Asitler-Bazlar ve Tuzlar 
6Bileşikler 
7Kimyasal Tepkime Türleri
8Kimyanın Temel Yasaları 
9Maddenin Halleri 
10Karışımlar 
11Endüstride ve Canlılarda Enerji 
12Kimya Her Yerde 
NOMSÜ TÜRKÇE KONULARI
1Sözcük Anlamı
2Cümle Anlamı ve Yorumu
3Anlatım Biç. Ve Düş. Geliş. Yol.
4Paragrafın Yapısı-Paragrafta Anadüşünce-Paragrafta Yardımcı Düşünce
5Sözcük Türleri (İsim,sıfat,zamir, zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem)
7Tamlamalar
8Fiiller-Fiilimsiler
9Ekler
10Sözcüğün Yapısı
11Cümle Öğeleri
12Fiil Çatısı
13Cümle Çeşitleri
14Anlatım Bozuklukları
15Ses Bilgisi
16Yazım Kuralları ve Noktalama işaretleri
17İletişim,Dil ve Kültür
NOMSÜ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1İnanç
2İbadet
3H.z Muhemmed
4Vahiy ve Akıl
5Ahlak ve Değerler
6Din ve Laiklik
7Din , Kültür ve Medeniyet
NOMSÜ COĞRAFYA KONULARI
1Doğa ve İnsan
2Matemetik Konum ve Özel Konum
3Dünyanın şekli ve hareketi
4Harita bilgisi ve izohipsler
5iklim ve iklim elemanları
6Atmosfer
7Sıcaklık
8Basınç ve rüzgarlar
9Nem ve yağış
10iklim tipleri
11Türkiye iklimi
12İç kuvvetler
13Dış kuvvetler
14Nüfus,yerleşme ve göç
15Tarım ve hayvancılık
16Madencilik, endüstri
17Ticaret, turizm, ulaşım
18Türkiye Dünya Üzer. Yeri
19Türkiye coğrafyası
20Bölüm ve Yöre kavramları
21Coğrafi Bölgeler (Karadeniz-Marmara-Ege-Akdeniz-Güneydoğu Anadolu-Doğu Anadolu- İç Anadolu Bölgesi)
22Ülkeler Coğrafyası
NOMSÜ TARİH KONULARI
1Tarih bilimine giriş
2Eskiçağ medeniyetleri
3İslamiyetten önceki Türk tarihi
4İslam tarihi
5Türk Tarihi
6Ortaçağ'da Avrupa
7Türkiye tarihi
8Osmanlı kuruluş dönemi
9Osmanlı yükselme dönemi
10Yeniçağ'da Avrupa
1117.yy.da Osmanlı Devleti
1218. yy.da Osmanlı Devleti
13Yakınçağ'da Avrupa
1419. yy.da Osmanlı Devleti
15Osmanlı külltür ve uygarlığı
1620.yy.da Osmanlı Devleti
17Trablusgarp ve Balk. Savaşı
18I. Dünya Savaşı ve sonuçları
19Mondros atşkesi ve cemiyetler
20Kurtuluş Savaşında hazırlık dönemi
21TBMM dönemi, Kurtuluş Savaşı
22Atatürk Devrimleri
23Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24Türk Dış Politikası
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Konu Dağılımı 2019

Bir Cevap Yazın